Selvkritisk Hontvedt i duell med Jacobsen

DUELLANTENE: Jeg skulle ønske vi hadde vært raskere ute med å nøye kontrollere kommuneøkonomien, medgir Aps Nils-Henning Hontvedt (til venstre). Børre Jacobsen (H) virker ikke uenig. Alle foto: Ole Kristiansen

DUELLANTENE: Jeg skulle ønske vi hadde vært raskere ute med å nøye kontrollere kommuneøkonomien, medgir Aps Nils-Henning Hontvedt (til venstre). Børre Jacobsen (H) virker ikke uenig. Alle foto: Ole Kristiansen

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Ordførerduellen mellom Ap-ordfører Nils-Henning Hontvedt og utfordrer Børre Jacobsen (H) byr på kritikk - og selvkritikk.

DEL

Ville Horten vært satt under statlig styring i Robek-registeret i dag hvis Høyre og ikke Ap satt ved roret? Det er spørsmålet som først får en Ap-ordfører til å gå i seg sjøl. «I etterpåklokskapens klare lys tar jeg selvkritikk om økonomistyringen. Her burde jeg tatt initiativ til tettere økonomioppfølging» sier Hontvedt. Men først Høyres Børre Jacobsen:

– Ordfører Hontvedt og sittende flertall har taklet mange utfordringer, men med Høyre ville vi hatt et større handlingsrom. Vi hadde drevet mer effektivt, satt i gang nødvendig omstrukturering og brukt alternative løsninger i mye større grad.
– Robek er en følge av stramme budsjetter og dårlig økonomistyring, svarer Nils-Henning Hontvedt og fortsetter:
– Horten hadde vært i Robek uansett regime. Kommunestyret og jeg får ta ansvaret for økonomistyringen. Jeg skulle ønske vi hadde vært raskere ute med å nøye kontrollere kommuneøkonomien. Men vi er inne på et godt spor nå og Robek er en hjelp i så måte. Husk at Arbeiderpartiet jobber sosialdemokratisk og ønsker forbedring gjennom omstilling. Høyre ønsker privatisering av offentlige tjenester og andre slike tiltak.

Høyres leder rister bestemt på hodet:
– Dere og vi har et felles mål om best mulig tjenester til innbyggerne. Høyre tar aldeles ikke til orde for storstilt privatisering, men vi ønsker å kunne velge andre løsninger enn dagens. Og jeg vil minne om at også Ap-styrte kommuner har valgt alternative løsninger for sine tjenestetilbud. I Horten er det sittende flertall med Ap i spissen som får ta ansvaret for at vi er i Robek nå.
– Det ansvaret tar jeg, svarer Nils-Henning Hontvedt. Han mener det er oppsiktsvekkende at Høyre ønsker å gjøre kommunens tekniske drift om til foretak.
– Her er det ikke noe å hente. De innsparingene Høyre viser til, har vi allerede oppnådd i Horten.

Vi ser til Drammen og andre kommuner, fastslår Børre Jacobsen:
– Er Horten så anderledes, da? Og Horten har langt igjen når det gjelder handlingsrom. Rådmannen sa seinest mandag at kuttprosessene må fortsette.
Jacobsen og resten av Høyre er forundret over Aps uvilje mot å vurdere andre løsninger for å lette kommunens økonomiske byrde. Hontvedt kommenterer:
– Joda, vi vurderer «andre løsninger» som Jacobsen sier det. Men vi velger å følge rådmannens anbefalinger når han sier disse andre løsningene ikke er til gavn for Horten. Og bare så det er sagt - Høyres tanker om å gjøre kommunal drift til foretak er helt urealistiske!
Børre Jacobsen har følgende svar:
– Dette har Ap sagt i tolv år nå, og i samme periode har altså Aps egne budsjetter også vært urealistiske - de sprekker jo gang på gang!
– Ja, jo, jeg ser et forbedringspotensiale, erkjenner Hontvedt.

Ap-ordføreren angrer også på at han i 2007 gikk til valg på 30 nye sykehjemsplasser.
– Det skulle jeg ikke ha gjort. Klok av skade lover jeg nå at det blir flere sykehjemsplasser i denne kommunen hvis vi får fortsette i neste periode. Men vi må vurdere behovet fortløpende.
Jacobsen blir oppgitt når Ap snakker sykehjemsplasser:
– Talltriksing! Ap betegner Braarudåsen senter som både sykehjem og rehabiliteringsplass. Men du kan ikke telle med rehab-plassene på Braarudåsen blant sykehjemsplassene i kommunene, Hontvedt.

Fra eldreomsorg til skole. Hva mener duellantene om grunnskoletilbudet i Horten? Høyre svarer først:
– Vi har svært rasjonelt drevne skoler, men elevenes prestasjoner står til lave terningkast i landsomfattende undersøkelser. Det er bekymringsfullt når våre elever kanskje ikke kan konkurrere med andre kommuners elever på like fot. Dessuten; lærerne i Horten kommune presterer over evne, slik jeg ser det. De gjør en fantastisk jobb.
Ap-ordføreren svarer:
– Vi har gode skoler, en effektiv skolestruktur og vi leverer gode resultater. Jeg er utrolig imponert over skolen vår, som jeg har fulgt i en årrekke i og utenfor politikken. Men så må vi jobbe videre for en enda bedre skole og det gjør vi. Nå rehabiliterer vi Sentrum, snart starter arbeidet med Granly skole, Åsgården og så videre. Vi satser på skole i Horten!
– Åsgården brant, Granlys kapasitet er sprengt og andre skoler er plaget av mugg og råte. Smaker ikke dette mer av nødvendighet enn skolesatsing, Hontvedt?

Men det er Børre Jacobsen som svarer:
– Jo, og det skulle da bare mangle! Å renovere skolebygg som er stengt er ikke skolesatsing... Og vi stemte mot utvidelse av Granly. Det blir ikke flere boliger i nærområdet, men derimot venter vi vekst på Kirkebakken.
Det er Nils-Henning Hontvedts tur til å riste på hodet:
– Mildt sagt oppsiktsvekkende av Høyre å ville ha omkamp om Granly. Det er urasjonelt og vil forsinke skoleutbyggingen. Også vil jeg sterkt advare mot Høyres standpunkt om karakterer for sjuendeklassinger, for øvrig.
– Vi skal selvsagt renovere Granly. Men Kirkebakken vokser og trenger et oppvekstsenter. Når det gjelder karakterer så strides de lærde. Mens elevene har sagt at de synes dette er spennende.

Horten sentrum endres stadig, med nye boliger og nytt trafikkmønster. Hva mener ordførerkandidatene om å innføre gratis heldags parkering i Horten sentrum?
– Vi har allerede gratis parkering på visse tider av døgnet, fastslår Nils-Henning Hontvedt.
– Litt vrient å handle på natta, vel, antyder journalisten og Hontvedt svarer:
– Men vi har en forsiktig avgiftsbelastning i dag som fører til større gjennomtrekk av bilister. Og bilfritt sentrum legger vi til rette for med gågate i Apotekergata og planene for tidvis stenging av Storgata neste år.
– Jeg er enig i at vi ikke bør ha gratisparkering hele dagen, istemmer Jacobsen:
– Et bilfritt sentrum vil utfordre trafikkavviklingen i byen. Jeg håper på spennende debatter om dette framover.

I havnespørsmålet står Ap og Høyre fortsatt steilt mot hverandre. Ap ønsker utvikling av dagens trafikkhavn, Høyre vil ha frigjort området til bolig, næring, rekreasjon og kultur.
Men så viser det seg at Hontvedt og Jacobsen faktisk er dørgende enige. Om at havneområdet sett fra Bastøferga trenger et betydelig estetisk løft:
– Ja, svarer Jacobsen.
– Ja, og jeg gleder meg til å gjøre området bedre og mer spennende, svarer Hontvedt.

Kulturpolitikk på Høyres vis betyr at Horten setter Kulturhuset 37 over styr, påstår Nils-Henning Hontvedt. Børre Jacobsen svarer med å blåse i en bart han ikke har:
– Vi vil at kommunen skal finansiere og vedlikeholde 37, men at brukerne selv skal drive stedet. Vi har tiltro til brukerne, vi. Og det er ikke slik dere påstår, Hontvedt, at vi vil legge ned aktivitetene på 37. Tvert i mot! Vi vil ha mer aktivitet.
– 37 er veldig viktig for ulike brukergrupper, mener Hontvedt:
– Det vil ikke bli samme aktivitetsnivå hvis kommunen skal si at «nå må dere greie dette sjøl».

Helt til slutt får de to duellantene anledning til å skryte litt av hverandre. Hva er motstanderens beste egenskap? Jacobsen sier dette om Ap-ordføreren:
– Nils-Henning Hontvedt har etterhvert skaffet seg bred erfaring som jeg har stor respekt for.
Hontvedt kvitterer:
– Jacobsen er en hyggelig og fornuftig mann som jeg har sans for.

Artikkeltags