Sommeren 2010 kjøpte mangemillionæren Sverre Hanssen Løvøyveien 21 og 23 for den nette sum av 13 millioner kroner. Huset som hadde adresse Løvøyveien 23 fikk ikke leve lenge. Et nytt, sirkulært hus er i ferd med å reise seg på eiendommen. Det er lagt ganske nøyaktig der det gamle lå.

Thorvald Bernhardt i arkitektfirmaet Kristiansen & Bernhardt legger ikke skjul på at det har vært et morsomt og interessant oppdrag.
– Oppdragsgiveren var ute etter å få et hus til erstatning for et av husene som sto der. Det var i nokså dårlig forfatning. Han visste ikke så mye om oss på forhånd, men engasjerte oss etter en anbefaling, forteller Tønsberg-arkitekten. – Vi startet med å ta en befaring. Det er jo en flott eiendom. Jeg benyttet anledningen til å spørre oppdragsgiveren hva slags forventninger han hadde. Han fortalte om huset sitt i Canada og røpte at han var mest interessert i en klassisk stil.
Bernhardt måtte være ærlig og si at det klassiske ikke var hans sterke side.
– Men jeg tilbød ham å lage to utkast: Et klassisk og ett mer modernistisk. Det ene av disse forslagene resulterte i et hus med buet fasade, inspirert av den modernistiske tiden på 30-tallet.
– Snakker vi om funkisstil, med andre ord?
– Ja, det kan du godt si. Inspirasjonen er preget av et maritimt formspråk. Det skal jo være et sommerhus først og fremst. Lys, luft og åpenhet ned mot sjøen var viktige faktorer. Huset har to sentre, forskjøvet i forhold til hverandre, slik at det oppstår en overlegging over inngangen.

– Med sirklene som vokser utenfor hverandre, kan man nesten assosiere i retning av et stort sneglehus ...?
– Tja, jeg vet ikke om sneglehus er det jeg tenker på. Man må heller se på det som halvmåner eller appelsinbåter. Inngangen ligger i nordvest og en tverrgående passasje deler huset i to. Der er det åpent opp til 2. etasje. Oppdragsgiveren er veldig glad i peiser. Derfor har vi planlagt tre peiser her - to vedpeiser og en gasspeis. Varmebehovet er godt ivaretatt, ikke minst ved at vi bruker en varmepumpe som henter varme fra grunnen. En moderne og miljøvennlig løsning.
Både utendørs og innendørs blir det en del innslag av skifer, ikke minst i peisene og i den bueformede terrassen på sørsiden av huset.
– Det er lagt mye arbeid i interiøret også. Det er det Mette Heimtun som har tatt seg av. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. I forhold til belysning og inventar er alt beskrevet, forteller Bernhardt. – Byggherren er mye på farten, men han er veldig engasjert i saken og vi har løpende kontakt med ham.

Arkitekt Bernhardt benytter seg også av lokale krefter.
– Jeg må berømme byggmester Knut Langaas. Han er en veldig flink mann, som har tatt på seg store utfordringer i forhold til disse sirkulære formene. Vi har et veldig godt samarbeid.

Byggmester Knut Langaas innrømmer at oppdraget i Løvøyveien 23 er et av det mest spesielle han noensinne har hatt.
– Det har blitt noen søvnløse netter, ler han.
Ettersom konstruksjonen er sirkelformet, krevde det løsninger helt utenom det vanlige.
– Ved første forespørsel, da vi skulle forhøre oss om det fantes buet limtre, var svaret ja. Men da leverandøren fikk vite at det skulle være buet den veien, kunne de ikke hjelpe oss likevel. Vi ble nødt til å lage alt sammen selv, fra grunnen av. Det har gått med noen timer.
– Du får dreisen på kunsten å regne med Pi? Omkrets og flateinnhold av en sirkel og alt det der?
– Ha ha, ja det kan du si. Vi får øvelse i å tenke nye løsninger, i alle fall.