Olaf ble sendt hjem uten begrunnelse

HVILER UT: 89 år gamle Olaf Jensen på kjøkkenet hjemme sammen med sønnen Stig.

HVILER UT: 89 år gamle Olaf Jensen på kjøkkenet hjemme sammen med sønnen Stig. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Tar ikke Horten kommune hensyn til pasientrettigheter og brukermedvirkning? Stig Jensen spør på vegne av sin far Olaf (89).

DEL

– Både fastlegen og legen på sykehuset i Tønsberg mente at far fikk et altfor kort opphold på Braarudåsen senter. Det gikk ikke mer enn fire dager før beskjeden kom om at far skulle hjem. Siden har jeg flere ganger etterlyst den faglige begrunnelsen for vedtaket om hjemsendelse. Men den har ikke kommet ennå. Har kommunen lov til å fatte vedtak om hjemsendelse uten at pasient og pårørende får medvirke? Og hvorfor får ikke vi vite grunnen til at far ikke lenger fikk være på Braarudåsen senter? Er dette i tråd med lovverket om pasientrettigheter og brukermedvirkning?Stig Jensen stiller spørsmålene. Han sitter igjen med disse og en mengde andre spørsmål etter at faren Olaf Jensen (89) fikk et kort opphold på Braarudåsen senter i begynnelsen av mars.

Inntil tre uker

Fra 26. februar til 2. mars var 89-åringen innlagt på sykehuset i Tønsberg etter hjerneinfarkt. Ifølge sønnen ble han lovet et opphold på Braarudåsen i inntil tre uker:


– Det ble sagt på sykehuset, og det forholdt vi oss jo til selv om det ikke var skriftlig.


Men allerede 6. mars fikk Olaf Jensen beskjed om at oppholdet gikk mot slutten - han skulle hjem.


Det skapte engstelse hos 89-åringen som bor alene i enebolig på to etasjer. Han har nedsatt funksjonsevne i bein og arm etter infarktet og følte seg trygg på Braarudåsen med heldøgns pleie.

Svært overrasket

Sønnen ble svært overrasket over at far skulle hjem, forteller han. Far og sønn fikk invitasjon til samarbeidsmøte kort tid før hjemsendelse. Stig Jensen forklarer:


– Vi møtte fredag 9. mars klokka ett, for å avklare hvilke hjelpemidler far trengte hjemme. Både far og jeg spurte om vi kunne drøfte hjemsendelsen. Vi fikk vite at det vedtaket allerede var fattet.


På dette tidspunktet var sønnen oppnevnt som fullmektig for sin far i saken. Fordi faren hadde nok med å takle egen helsesituasjon.


– I forkant av møtet ba jeg om å få kopi av fars journal og epikriser, og ikke minst den faglige begrunnelsen for å sende han hjem. Jeg fikk kopier, men ikke det som handlet om hvorfor han skulle hjem. Og den skriftlige begrunnelsen kunne vi ikke få før far var hjemme, var beskjeden.

Roser de ansatte

Far og sønn gir stor ros til kommunens hjelpemiddelsentral. Alle tilgjengelige tiltak kom raskt på plass hjemme hos 89-åringen.


– Og de ansatte på Braarudåsen senter har vi bare godt å si om. De gjør en flott jobb. Det gjelder også hjemmesykepleien. Ansatte kan ikke lastes for ei slunken kommunekasse, understreker Stig Jensen.


Men han reagerer sterkt på at han ennå ikke har fått noen skriftlig faglig begrunnelse for hjemsendelsen to uker etter at han etterlyste den.


– Loven krever brukermedvirkning. Vedtaket om hjemsendelse ble gjort uten at far eller jeg fikk medvirke. Er ikke dette lovbrudd? Jeg mener vedtaket ble gjort kun på grunn av fars fysiske tilstand. Men jeg så at han også var urolig og nervøs for å komme hjem så snart etter hjerneinfarktet. Hvorfor ble ikke dette tatt hensyn til?

Handler om menneskeskjebner

Familien Jensen tror ikke at 89-åringens tilfelle er enestående:

LES OGSÅ: Beklager og tilbyr hjelp


– Vi forstår at kommunen har knappe ressurser, men dette handler om menneskeskjebner, påpeker Stig Jensen:


– Helsepersonell i Horten har fortalt meg at folk som har mye større plager enn far også sendes hjem. «Det skremmer meg - og det burde skremme dere også» svarte jeg. Nå har far det etter forholdene bra, men opplevelsen har ikke vært god for han. Og jeg fortsetter å ringe Braarudåsen for å få kopi av begrunnelsen for å sende far hjem. Hvorfor skal dette ta så lang tid?

Artikkeltags