I flere år har det bydd på utfordringer å kjøre barna til skolen på Lillås. Bilene har enten måttet stoppe i veien, eller elevene blitt nødt til å krysse veibanen for å komme seg inn på skoleområdet. Nå har skolen, elevrådet og FAU bestemt seg for å lage en drop-sone der elevene kan slippes av.Fortauet skal legges ti meter inn på området der det inntil nylig har vært en skråning med trær. I alt 10 trær er tatt ned for å gjøre plass til drop-sonen.
- Det har vært en prosess der dette har blitt løsningen for å bedre trafikksikkerheten på området. For å få til dette har vi måttet fjerne noen trær, sier rektor ved Lillås skole, Leif Morten Ranvik.

En lang anbudsrunde gjør at drop-sonen ikke blir klar til skolestart.
-Vi håper å få det ferdig til september, sier Ranvik.
Til slutt var det entreprenør Odd Heiberg som fikk tilslaget.
-I alt har vi tatt ned 10 trær, og lager en drop-sone på 10 meter. Vi kommer til å jevne ut skråningen og flytte fortauet, sier Heiberg, som synes det er litt vemodig å fjerne trærne.
-Jeg hadde det billigste anbudet, og gjør den jobben jeg skal. Men det er litt synd å ta dem vekk, det var en fin allé.

Blant trærne som måtte gi tapt for veien var en gammel eik.
-Det var mest furu, men også en eik. De fleste stammene skal flises opp, men den skal bli brukt andre steder, forteller Heiberg,
-Eika skal vi plassere i skolegården. Det gjør vi for at mose og biller fortsatt skal ha gode levevilkår, og for å bevare mangfoldet, sier Leif Morten Ranvik.