Torbjørn Krämer er leder i styret som har sendt søknaden. Dette er søknad nummer to fra Falkensten. Den forrige om en grendeskole ble avslått. En del av begrunnelsen var at Falkensten ligger for nær en by.

– Montessori er en anerkjent pedagogikk. Vi bør ha en god søknad, og vi er optimistiske. Skolestart blir i august 2011. Søknadene blir behandlet i departementet fortløpende, og seinest om ett år får vi svaret, sier Torbjørn Krämer

– Styret har skrevet søknaden på egen hånd. Under arbeidet med søknaden har vi hatt samtaler med Montessoriskolen på Jareteigen.

Tanken om en ny skolesøknad ble moden på nyåret. I januar ble det holdt et interessemøte i regi av Falkensten Vel.

– Interessen var stor, og mange skrev seg på liste. Oversikten fra kommunen viser mange skolestartere de neste årene i Falkensten skolekrets. Vi snakker da om områdene Vegge, Vikveien, Falkensten, Drasund og Skavli, sier Thorbjørn Krämer.

– Vi forventer ikke at alle skolebarn i vårt nedslagsområde skal begynne på en Montessoriskole. Men opplegget og pedagogikken er så interessant at skolen vil være aktuell for barn i andre områder av Horten kommune. Jeg må få understreke at initiativet til en privat skole ikke bunner i noen misnøye mot kommunale skoler. Søknaden handler om et ønske om å etablere en lokal skole i vårt område, sier Thorbjørn Krämer.

– Skolebygningen er fra 1985. Den er pusset opp og godt vedlikehold, og bygningen er i daglig bruk. I den gamle bygningen skal vi bare benytte oss av gymsalen. Horten karateklubb har holdt til her de siste årene, og karateklubben har stått for en omfattende vedlikehold av salen. Den nye privatskolen ønsker et tett samarbeid med Horten karateklubb.

– Fylkesmannen skal godkjenne skolebygningene. Det gikk greit i forrige runde. Vi vil ikke få noen trafikkproblemer, og rundt skolen er det gode uteområder.

– I første omgang tar vi sikte på en skole til 40 elever. Det betyr samarbeid på tvers av årsklassene. Både tidligere Falken-sten skole og Montessoriskolen har lange tradisjoner i å få mindre skoler til å fungere godt, sier Thorbjørn Krämer.