– Klart vi er glade nå, sier Torbjørn Krämer i andelslaget Falkensten skole BA. Myndighetenes godkjenning av andelslagets skolesøknad er på plass. Dermed går forkjemperne for skoletilbud i gang med å skaffe elever, lærere og rektor. Planen er privat Montessori-skole med plass til 40 elever fra første til sjuende skoletrinn.
Foreldregruppa har i fem år arbeidet for å få godkjent skoletilbud i lokalene som huset Falkensten skole. Først med henvisning til friskolelov, men det ville ikke utdanningsmyndighetene være med på.
Da søkte man i stedet om å få drive privat Montessori-skole. Det var direktoratet positiv til. Godkjenning av nytt skoletilbud fra høsten 2011 kom overraskende raskt, ifølge Torbjørn Krämer:
– Vi hadde stålsatt oss og var forberedt på å vente på svar helt til 1. april neste år. Da var det ekstra gledelig å få godkjenning nå.
Skolelokalene på Falkensten må riktignok først godkjennes av fylkesmannen før alt formelt er i orden. Krämer er ikke engstelig. Fylkesmannen har allerede undersøkt lokalene som del av forrige søknadsprosess. Ifølge Krämer vil eventuelle krav om utbedringer være greit overkommelige.
Ny og privat Montessori-skole er i prinsippet åpen for barn fra hele landet, men skoleeier har anledning til å prioritere kommunens egne innbyggere. Ny, privat skole kan ikke finansieres kun ved statsstøtte.
– Det blir foreldrebetaling, uten at vi kan si noe eksakt tall nå. Men i løpet av november arrangerer vi informasjonsmøte om den nye skolen, forteller Torbjørn Krämer.