Hovedutvalget for bygg og regulering fulgte innstillingen fra administrasjonen. Den gikk på at ulempene ved et anlegg som dette er større enn fordelene.

Saken ender nå hos fylkesmannen for endelig avgjørelse ettersom hovedutvalget denne uka behandlet flytebrygga som en klagesak. Dersom politikerne hadde sagt ja, måtte de ha innvilget en dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Tiltaket ville også ha kommet på kant med rikspolitiske retningslinjer for kyst- og sjøområder.
Saksbehandler Vera Irene Gjersøe la i sin innstilling vekt på at mye skal til for at kommunen kan gi nødvendig dispensasjon i saker som dette. Kommunen er pålagt å ta spesielle hensyn til natur, kultur, friluftsliv og landskap. Her ligger også tilgjengeligheten for allmennheten i strandsonen.

En flytebrygge i strandsonen vil virke privatiserende, og den vil medvirke til å holde folk borte fra området.
"En flytebrygge vil også påvirke naturen og landskapet ved Løvøya, og den vil forandre den visuelle opplevelsen av naturen og strandsonen", het det blant annet i innstillingen.
Alexander Chr. Edvardsen fra Høyre støttet verken administrasjonen eller flertallet i utvalget:
– Jeg er ikke enig i at kommunen bør sette hardt mot hardt her. Vi bygger på skjønn når vi vurderer fordeler og ulemper. Høyre mener derfor at eier ha rett til å legge ut ei flytebrygge, sa Edvardsen til Gjengangeren etter møtet.

Eier av flytebrygga, som allerede har ligget i sjøen en stund, peker blant annet på andre brygger i Drasund som kommunen ikke forlanger fjernet:
"Vår strand er ikke synlig fra verken veien over Drasund eller Mamre Lund nord på Stormodden", skriver eieren, og peker på at ei flytebrygge ikke vil påvirke den visuelle opplevelsen for allmennheten.

Ei flytebrygge vil forandre den visuelle opplevelsen.
Saksbehandler Vera Irene Gjersøe.

Flytebrygge.
Søknad om flytebrygge på egen strandtomt.
Adressen på eiendommen er Stormoddveien 8.
Eier har lagt ut flytebrygga i sjøen.
Den ligger et stykke ut i Drasund.
Brygga er ikke synlig fra veien mot Løvøya.
24. november i fjor avslo kommunen tiltaket.
Eier sendte inn klage på vedtaket rett for nyttår.
Klagesaken ble behandlet denne uka.
Det skjedde i hovedutvalget for bygg og regulering.
Flertallet valgte å stå på forrige vedtak.
Saken går til fylkesmannen for endelig avgjørelse.