Krever svar om helse

DE NYE HELSEKAMERATENE: Magne Berger (V), Torild Brække (H), Arnt Egeland (Frp) og Terje Randem (Rødt). Alle foto: Guri Larsen

DE NYE HELSEKAMERATENE: Magne Berger (V), Torild Brække (H), Arnt Egeland (Frp) og Terje Randem (Rødt). Alle foto: Guri Larsen

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

HORTEN: De nye helsekameratene sier de er lei av uklare svar om konsekvenser av kommunale helsekutt. Høyre, Frp, Venstre og Rødt mener helsesjefen er unnvikende.

DEL

– Vi får jo ikke svar på det vi spør om. Det sa en irritert Torild Brække (H) etter møtet i kommunens utvalg for helse, omsorg og sosial mandag kveld. Sammen med Arnt Egeland (Frp), Magne Berger (V) og Terje Randem (Rødt), fikk Brække trumfet gjennom et ekstraordinært utvalgsmøte om helsekuttene som rammer de aller svakeste brukerne. Dessuten får kommunestyret egen sak om at en tredel av sykepleierne slutter ved Indre havn sykehjem..

Sakskartet for hovedutvalget var underlig lite, syntes Magne Berger, når politikerne skal behandle saker som angår det desidert største kommunale tjenesteområdet - helse og velferd.
– Vi får jo altfor få saker til behandling, fastslo venstrepolitiker Berger.
Egeland, Berger, Randem og Brække plusset på sakskartet med felles spørsmål om sykepleiere som slutter og kutt i tilbudet til brukere i døgnbemannede boliger. Spørsmålene var rettet til Horten kommunes helsesjef Eli-Ann Stenhaug og kommer på bakgrunn av oppslag i Gjengangeren den siste uka. Om bekymringen for sykepleierflukt fra Horten og bemanning ved demenstilbudet ved Indre havn sykehjem, sa Stenhaug blant annet:
– Leder ved Indre havn sykehjem sier til meg at sykepleiere ønsker å gå videre til nye utfordringer. Det må vi jo respektere. Sykehjemmet fikk beskjed om å kutte 50 prosent i bemanningen ved forsterket skjermet enhet, men sa det var forsvarlig å kutte 30 prosent. Da har jeg full tillit til at tilbudet som gis er forsvarlig.

Da Stenhaug skulle gi svar på felles spørsmål fra Rødt og Frp om kutt i tilbudet til utviklingshemmede, ble Terje Randem tydelig provosert.
Rådet for funksjonshemmede ga i sitt møte i forrige uke klar beskjed om at brukere og pårørende må følges nøye opp i kuttprosess. Dessuten må kommunen sjekke at alle endringer er innenfor loven. Rødt og Frp ba derfor helsesjefen om å fortelle hvordan kommunen håndterer dette.
– Jeg viser til kommunestyrets budsjettvedtak fra desember ifjor der bo- og tiltakstjenesten skal kutte 17 millioner kroner i år. Vi forholder oss til LEON-prinsippet og kvalitetsforskriften med vekt på forsvarlighet og har sendt ut brev til pårørende og brukere med tanke på dialog. Sa helsesjef Stenhaug.
– Det bør være lett for helsesjefen å svare konkret på dette, utbrøt Randem og slo ut med hendene:
– Ja eller nei om å følge opp brukere og pårørende, ja eller nei om lovlighet. Jeg synes administrasjonen må kunne svare på om man vil handle i henhold til det rådet for funksjonshemmede sier!

Helsesjefen gjentok da sitt svar og presiserte at endringer i tjenestetilbudet gjelder såkalt "indirekte" tid som pleier bruker på pasient. Dermed er kuttene innenfor det lovlige.
Uansett blir saken tatt opp i ekstraordinært møte i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial i løpet av mai måned.
Etter møteslutt ristet politikerne fra Høyre, Frp, Venstre og Rødt oppgitt på hodet.
– Nå ser vi føllgene av et budsjettvedtak for 2010 uten konsekvensanalyse, mente Terje Randem.
– Ap mener politikerne bør stole på jobben som administrasjonen gjør. Kommentar, Brække?
– Da er folkestyret totalt overkjørt og jeg kan pakke sakene mine og dra hjem!
– Vi bør jo få konkrete svar på konkrete spørsmål, sa Randem og forlot rådhuset sammen med andre helsepolitikere.

Artikkeltags