Nykirke Velforening jubler etter mandagens kommunestyremøte. Foreningen har lenge ønsket en rekke trafikksikkerhetstiltak for nærmiljøet, blant annet knyttet til Fagerheim-elevenes trøblete skolevei.Mange må krysse sterkt trafikerte fv 310, der fartsgrensa på strekningen mellom Hellandveien og Kopstadkrysset i dag er 60 km/t.

Mandag behandlet kommunestyret Hortens trafikksikkerhetsplan 3013-2016.
I den forbindelse vedtok et flertall å kreve fartsgrensa redusert til 40 km/t mellom Hellandveien og Kopstadkrysset. Lokal velleder Eyolf Lund sier i en kommentar til Gjengangeren at han er veldig fornøyd med at politikerne følger opp lokale ønsker.

Men det er Statens vegvesen som har siste ord - og de har allerede uttrykt skepsis til forslaget.
Høyre har likevel stor tro på at veivesenet ikke sier endelig nei. Neste år skal veivesenet gjennomgå fartsgrensene i Horten kommune.
Vedtaket om fartsreduksjon ble ikke fattet uten debatt. Sp-politiker Ivar Andreassen mente tiltaket er unødvendig, og minnet blant annet om at rundkjøringen ved Kopstad Brannstasjon bidrar til å dempe farten.

Han erkjenner likevel at krysset Hellandveien/fv 310 er lite hensiktsmessig for myke trafikanter.
Forslag fra Høyre om å redusere fart fra 70 til 60 km/t forbi Montessoriskolen på Falkensten, ble vedtatt oversendt administrasjonen.
Trafikksikkerhetsplanen 2013-2016 oversendes veivesenet rutinemessig. Og Nykirke Vel håper fartsreduksjonen blir realitet.

Trafikk tvers gjennom Fagerheims skolegård er også en utfordring på Nykirke.
Anleggsgartner Grøteig AS driver sin virksomhet rett ved skolen og må bruke veien gjennom skolegården til sine maskiner. Det kommer i konflikt med lekeområdet for skole og barnehage. Seinest i september i år advarte Nykirke Vel mot alvorlige ulykker og truet med å sende brev til kunnskapsministeren om saken.
Nå blir utfordringen løst når man gjennomfører et makeskifte mellom Arild Grøteig og Horten kommune. Kommunen betaler mellomlegget og alle avgifter i forbindelse med at Grøteig får ny tomt på Nykirke Næringsområde.

Flyttingen skjer over tid, men i avtalen lover Grøteig å begrense kjøring gjennom skolegården. Og kjøring skal foregå utenom åpningstid for skole og barnehage, ifølge avtalen.
– Dette makeskiftet er en lettelse for alle parter, også for Grøteig, fastslo Høyres Olav Bjørk i kommunestyremøtet mandag. Han var naturlig nok også fornøyd med vedtaket om redusert fart forbi Fagerheim skole.
Nykirke Velforening synes Grøteigs flytteperiode er overkommelig og understreker at anleggsgartneren ikke er noen motpart her.
– Dessuten er vi nå i dialog med kommunen om flere trafikksikkerhetstiltak. Og Grøteig-tomta kan bli til en fin utvidelse av skolegården, mener velleder Eyolf Lund. Han roser kommunen for god oppfølging.