– Jeg synes det er vondt at hun har opplevd hjemmetjenesten som ikke til å stole på. Brukerne skal kunne stole på oss. Jeg vil gjerne snakke med henne for å se hva vi kan gjøre.Enhetsleder i hjemmetjenesten, Anne S. Nilsen, legger til at hun vil ta kontakt med ALS-syke Wanja Øksøy i dag:


– For å prøve å få til noe. Jeg ønsker ellers ikke å kommentere denne saken, selv om brukeren har løst oss fra taushetsplikten. Vi har nærmere tusen brukere og cirka førti tusen oppdrag i uka. Så lenge vi har begrensete ressurser, så vil det forekomme at enkelte ikke er helt fornøyde.

– Leit og vondt

– Men du er enig med Øksøy når hun mener dagens situasjon er uakseptabel?


– Det er som jeg sier leit og vondt å høre at hun oppfatter hjemmetjenesten på denne måten.

Nilsen forteller at det kommer noen henvendelser til hjemmetjenesten fra brukere som ikke er fornøyde. Men det er ikke mange. Alle klager brukes for å forbedre tjenesten, ifølge enhetsleder.


Hun vil gjerne at de som har noe å utsette på tjenestetilbudet, tar kontakt med henne direkte.


– Øksøy etterlyser et eget pleieteam knyttet til ALS. Kommentar, Nilsen?


– Jeg vet ikke helt hva hun sikter til. Men jeg vet at ALS-pasienter som er dårligere enn Øksøy og ligger i respirator, har egne team.

Når det gjelder Øksøys søknad om BPA-ordning, så ber enhetslederen om at hun benytter vanlig klageadgang.


Nilsen understreker at hjemmetjenesten ønsker best mulig dialog med brukerne, og at man jobber for å bli best mulig.

Viktig med dialog

– Hva er årsaken til utfordringene i hjemmetjenesten? Hva må til for at tjenesten skal fungere bedre?


– Dette er både et spørsmål om ressurser og et ledelsesansvar.

– Så da må politikerne bevilge mer penger til hjemmetjenesten?


– Ikke nødvendigvis bare det. Dialog med brukerne, rett kompetanse og organisering er også viktig.


– Med andre ord har du som leder ikke gjort jobben din godt nok?


– Nei, kanskje ikke. Kanskje vi ikke er helt gode nok, vi må kanskje jobbe mer med dette.


Sier Anne S. Nilsen, og avslutter:


– Det er leit at Øksøy oppfatter tjenesten slik hun beskriver det. Nå tar jeg kontakt med henne og tar saken videre på den måten.