Kommunen griper ikke inn

GEIR AKER: Avdelingslederen i NAV Horten forteller at hensynet til personvern står særdeles sterkt. foto: jesper nordahl finsveen

GEIR AKER: Avdelingslederen i NAV Horten forteller at hensynet til personvern står særdeles sterkt. foto: jesper nordahl finsveen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

For farlig for prøveløslatelse. Men kommunen har få muligheter til å gripe inn med hjelp eller bistand.

DEL

Personvernet gir den enkelte lov til å gå til grunne, i ytterste konsekvens. Hvis man er tilregnelig og ønsker det, sier Geir Aker i NAV.


– Personvernet er sterkere enn fornuften, går det nok an å si. Det begrenser helt klart vår mulighet til å gi bistand, også der vi ser behov. Alt kommer an på vedkommendes egne ønsker. Altså er det lov å forgå. Å gå til grunne.

Nyanserer

Avdelingsleder for fagservice i NAV Horten, Geir Aker, sier dette. Han uttaler seg på generell basis, understreker han.


Bakgrunnen er det Gjengangeren denne uka har skrevet om 58-åringen som neste uke slipper ut av høysikkerhetsfengselet Ila. Mannen har vært ansett som for farlig for prøveløslatelse. Nå er han tildelt kommunal bolig i Horten.

LES OGSÅ: – Vi kan ikke bare lukke øynene og håpe det beste


Helsesjef og ordfører har uttalt at mannen selv må søke bistand, annet ettervern finnes ikke. Aker bekrefter dette, men nyanserer litt.

God oversikt

– Hensyn til den enkeltes ønsker fritar ikke kommunen for alt ansvar. For eksempel plikter vi i lov om sosiale tjenester å avdekke mulig hjelpebehov. Bistår vi med bolig, så ser vi på funksjonsnivå. Vi tilbyr bistand der vi ser behov.


Kommunens boteam er daglig i kontakt med brukere i Horten. Målgruppa er i all hovedsak mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser. Aker sier man har god oversikt over målgruppa, de som mottar hjelp og de som takker nei.

LES OGSÅ: For farlig for prøveløslatelse – slipper ut av fengsel som fri mann

Bekymring

Sier beboer at alt går fint, mens utseende og framtoning tyder på noe helt annet, kan boteam sende en bekymringsmelding. Dette er en melding om bekymring for beboerens liv og helse. Men igjen står personvernet sterkt i lovverket. Bare et fåtall ganger er dette hensynet satt til side.


Folks boevne er svært forskjellig. Kommunen følger reglene for helse, miljø og sikkerhet (HMS) når ansatte er i kontakt med beboere som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Respektere

Medieomtalen av 58-åringen gjør ikke saken enklere for noen part, mener Geir Aker.


– Men i bunn og grunn er altså den drapsdømte 58-åringen overlatt til seg selv, hvis han ønsker det?


– Jeg vil svare generelt. Vi er alltid interessert i å bistå de som ønsker bistand. Men det å ikke ønske kontakt med hjelpeapparatet må vi respektere. Slik er loven.

Artikkeltags