Gå til sidens hovedinnhold

Kjemper for psykisk helsetilbud

Artikkelen er over 10 år gammel

Leder i Mental Helse Horten vet av erfaring hvordan kommunens tjenester for psykisk syke kan redde liv. Derfor ber hun Horten skåne viktige tilbud fra kutt.

– Jeg har hele tida vært åpen om min egen psykiske sykdom. Jeg vet jo hvordan det er å vente og vente uten å få hjelp. En ting er sikkert: Uten Losen dagsenter ville jeg vært død.

Mette Gropen Halvorsen sitter i sofaen på Losen dagsenter i Braarudgården. Det er søndag 10. oktober, verdensdagen for psykisk helse. Som leder i Mental Helse Horten, er Gropen Halvorsen opptatt av å fortelle hvor nødvendig Losen dagsenter og andre kommunale tilbud er. Hun frykter budsjettkutt som vil få konsekvenser for dagsenteret. Losen er ingen lovpålagt tjeneste og den koster et par millioner kroner årlig for Horten kommune. Ifølge Mette Gropen Halvorsen er disse millionene godt anvendte kommunale kroner:
– Horten vil få mye større utgifter hvis vi mister Losen som lavterskeltilbud og kommunen må finne andre måter å hjelpe oss på. Det å komme hit, se andre mennesker, lese avisa, bruke internett, lage noe, lære av hverandre, snakke sammen og spise sammen - det er beste middel mot isolasjon.

Mental Helse registrerer at stadig flere mennesker sliter psykisk. Mette Gropen Halvorsen synes det er særlig foruroligende at flere unge trenger hjelpetilbud. Hun ser også at brukergruppa vokser ved Losen, samtidig som dagtilbudene i andre Vestfold-kommuner kuttes. Utviklingen etter at statens offisielle satsing på hjelpetilbud var avsluttet har ikke vært positiv, ifølge Gropen Halvorsen.
Hennes organisasjon setter sin lit til ny samhandlingsreform, blant annet. Reformen lover bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste på fylkesplan og kommunale tilbud. Problemet er at når en psykisk syk i dag blir skrevet ut etter innleggelse, så er det vanskelig å få ønsket oppfølging på hjemstedet. Svært vanskelig, forteller Mette Gropen Halvorsen:
– Ventetid for psykiater eller psykolog kan være opp mot halvannet år. Poenget er at brukerne trenger tilbud der de er, i hverdagen. Slik som på Losen.

I Vestfold er det Grefsrud ved Holmestrand og Linde på Nøtterøy som tar imot for innleggelse. Gropen Halvorsen sier det er lite reell behandling å få ved disse stedene:
– Pasienter blir tilbudt å dopes ned, med ellers lite behandling eller aktivitet. Det handler mest om å sitte på rommet, spise, drikke kaffe, se på tv. Og så bli skrevet ut - til hva? Det er lite kommunikasjon mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste i dag.
Mental Helse Horten håper politikerne tar dette med i beregningen og lar Losen dagsenter, Personalbasens tilbud om tett oppfølging og andre tjenester være i fred.

Gærninger. Eller latsabber som ikke gidder å ta seg sammen, få baken opp av sofaen og komme seg ut. Mytene og fordommene florerer rundt psykisk sykdom, også i 2010. Dette er viktig kampsak for Mental Helse Horten, forteller Mette Gropen Halvorsen:
– I fjor og i år har vi deltatt i Borgertoget på 17. mai under egen fane. "Hva er Mental Helse" spør folk langs veien. Derfor forsøker vi å profilere oss, gjøre lokalsamfunnet kjent med oss. Psykiske syke er ikke farlige, vi er ikke gærne eller tiltaksløse. Vi er mer enn våre egne diagnoser.
Men det er ikke enkelt å kvitte seg med fordommer. Åpenhet er beste kur, og også her er Losen dagsenter viktig. Gjennom aktivitetene på huset sprer brukere kunnskap om sin hverdag til resten av lokalsamfunnet.

Leder i Mental Helse Horten har også sitt å si om brukermedvirkning. Kommunen er ikke spesielt flinke til å la brukerne få medbestemme om tilbudene. Selv om dette faktisk er lovpålagt.
– Vi fikk være mer med før, men etter siste omorganisering har det vært stille, forteller Mette Gropen Halvorsen. Mental Helse Horten fikk blant annet kommunens psykiatriplan til gjennomlesning da den var fiks ferdig. Det er altfor dårlig og gir liten anledning til medvirkning.
Horten har et forbedringspotensial. I forhold til økningen i brukergruppa bør kommunens psykiske helsetilbud bygges opp, ikke ned, ifølge Mental Helse Horten. Så håper Mette Gropen Halvorsen at akkurat denne beskjeden blir hørt når politikerne skal legge budsjettpremissene for framtida om et par måneder.


 


 


 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.