De siste månedene har Horten kommune jobbet på spreng for å sikre at Kopstad på Nykirke blir åsted for ny godsterminal. Nå bekrefter Jernbaneverket at det blir bygget servicespor på Kopstad og at det er steinmasser nok for utbygging av omtrent 500 dekar. Dermed tør ordfører Børre Jacobsen og næringssjef Øystein Sandtrø å endelig slippe jubelen løs.– Potensialet er hundrevis av nye arbeidsplasser og et godsknutepunkt for hele region Østlandet i vår kommune. Dette er svært gledelig, fastslår ordføreren.


Han har arbeidet med saken sammen med administrasjonen i Horten kommune siden kommunestyret fattet vedtak om betinget ja til utbygging i desember i fjor. Da var Høyre-ordførerens politiske samarbeidspartnere i Venstre veldig urolige for miljøkonsekvenser av en godsterminal på Kopstad.


– Men det var på et tidspunkt hvor vi ble bedt om å si ja til utbygging uten å vite hva Jernbaneverket ønsket. Nå har Jernbaneverket bekreftet at de er positive til Kopstad. Det står i brev datert 12. juli. Da bør det være mulig å komme til god samforståelse om hvordan man legger til rette for en utbygging, mener ordføreren.

Grep sjansen

Han understreker at man følger alle lover og regler for saksbehandling. Horten har jobbet og jobber i samarbeid med både jernbaneverk, fylkeskommune og fylkesmann i Vestfold - og kommuner i Buskerud.


For det var i Buskerud at Jernbaneverket egentlig ville plassere en ny godsterminal. Men da sa Buskerud-kommunene blankt nei. De ønsket ikke godsterminal fordi det ville komme i konflikt med kommunenes vedtatte utviklingsplaner.


– Da vi skjønte at Buskerud-kommunene sa nei, grep vi sjansen og lanserte Kopstad. Vi slo til da vi så muligheten, forteller Børre Jacobsen.
Ifølge næringssjef Sandtrø gjenstår det ennå en del administrativt arbeid før en sak om godsterminal kan bli lagt fram for politikerne.

Positivt

– Men hvis alt går som planlagt kan kommunestyret i Horten behandle en slik sak i desember i år, sier Øystein Sandtrø.


Han har arbeidet sammen med kommuneplanlegger Tore Rolf Lund og andre for å få fordelaktige løsninger for Horten.
Det er firmaet H. Strøm AS som er utbygger av godsterminal på Kopstad. Jernbaneverket gjør det klart at utbygger må dokumentere gjennomføringsevne når det gjelder anlegget. Men, skriver Jernbaneverket:


«Jernbaneverket ser en klar nytteverdi i at forholdene legges til rette for (...) godssegmentet og regner med at en terminal på Kopstad kan bidra til det.»

Jacobsen og Sandtrø ser på sin side at Horten posisjonerer seg hva gjelder framtidig logistikk på bane i vår region.


– Dette er superpositivt for vår kommune. Og det er viktig for hele det sentrale Østlandsområdet. Vi blir del av en gods- og logistikkakse som omfatter Oslo, Østfold - og Kopstad, avslutter næringssjef Øystein Sandtrø.