– Hun bør trekke seg

VIL ENDRE LOVEN: – Det bør bli ulovlig å bytte partitilhørighet midt i en valgperiode. Det sier SV-politiker Even Gran, her avbildet i kommunestyresalen. Foto: Ole Kristiansen

VIL ENDRE LOVEN: – Det bør bli ulovlig å bytte partitilhørighet midt i en valgperiode. Det sier SV-politiker Even Gran, her avbildet i kommunestyresalen. Foto: Ole Kristiansen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Torild Brække gikk fra Høyre til Venstre midt i valgperioden. Even Gran (SV) synes Brække burde søke avskjed fra kommunestyret.

DEL

– Jeg har ingenting i mot Torild Brække personlig. Og jeg skjønner at Venstre jubler over å ha fått en ekstra stemme i kommunestyret. Men folk som trekker seg fra partiet de ble valgt inn i kommunestyret for, bør ikke skifte parti og fortsette som politikere på denne måten.

SV-politiker Even Gran reagerer på partibytting midt i en valgperiode. Gran viser til Brækkes ferd fra Høyre til Venstre - men det finnes jo også andre eksempler på slike bytter i Horten de siste åra, understreker han.
Lovverket sier ingenting om at partibytte er ulovlig. Dermed er det helt greit at en politiker som melder seg ut av ett parti, melder seg inn i et annet i stedet for å sitte som uavhengig representant i kommunestyret.
– Nå bør lovverket endres slik at slike manøvre blir ulovlig, sier Even Gran, og fortsetter:

– De som stemte Torild Brække inn i kommuenstyret i 2011, stemte ikke på Venstre. De stemte på Høyre. Det som skjer når Brække forlater Høyre og slutter seg til Venstres gruppe, er at de over tre hundre personene som stemte Høyre, får sin stemme omgjort til en Venstre-stemme. Helt udemokratisk!

SV-politikeren mener Torild Brække har moralsk plikt til å søke kommunestyret om avskjed. Hun vil da bli erstattet med en vararepresentant fra Høyre.
Gran sier det også forsåvidt er greit nok hvis partiutmeldte fortsetter som uavhengige representanter.
Men han synes partibytte er fullstendig ugreit.

SV-politikeren frykter at byttene bidrar til å øke politikerforakten blant velgerne. Fordi en representant da ikke holder det hun eller han har lovet de samme velgerne.
– Men Brækkes bytte fra Høyre til Venstre er vel mindre viktig når de to partiene tross alt er del av samme borgerlige flertall, Gran?
– Prinsipielt betyr ikke det noe som helst. Men det er klart at realpolitisk hadde det vært vanskeligere hvis hun gikk til et opposisjonsparti.

Kommunestyrerepresentanter har gjerne også verv i politiske hovedutvalg, og en del er med i formannskapet.
Torild Brække er både leder av hovedutvalg for helse, omsorg og sosial og formannskapsmedlem. Even Gran lurer på hva Høyre synes om at det nå blir Venstre som leder helseutvalget og får like mange representanter i formannskapet som Høyre har.
– Det hadde ikke jeg akseptert, slår han fast.

Artikkeltags