De siste dagers artikler om racerbilsjåfør Gudbrand Andersen fra Horten som gjorde suksess i USA, er ikke de første. Nå som magasinet Norsk Motorveteran skal bruke de kommende utgavene på å fortelle den hele, fulle og rikt illustrerte historien om ham, gjør den berømte emigrantens nevø, Alf Andersen (84), oss oppmerksomme på en Gjengangeren-artikkel fra 1993.
Den gang etterlyste Andersen mer informasjon om sin utvandrede onkel, uten resultat. Han er glad for at magasinets innsats bidrar til å komplettere familietreet.

– Og jeg kan si at det liggere i genene, vet du, å kjøre fort. Det har jo blitt et par fartsbøter, spøker Alf Andersen.
Til redaksjonen bringer han et gammelt avisutklipp fra Horten-avisen "Daggry", som Arbeiderpartiet utga 1912-1925. Utklippet er fra ca 1915 og forteller om Gil Andersen som i et stort hurtigløpsstevne i Sheepshead Bay i staten New York, holdt en snittfart på 165 kilometer i timen.
Førstepremien var på 20.000 dollar, fortelles det videre om Alf Andersens onkel Gudbrand, som i dette løpet slettet alle tidligere verdensrekorder i hurtigløpskjøring.
"Mr. Anderson har oftere vist sig som en djærv og uforfærdet kjører", står det i artikkelen.

Gudbrand "Gil" Andersen var en av åtte søsken og halvsøsken til Alf Andersens far Valentin. Gudbrand utvandret til USA da han var 15 år gammel.
Artikkelen i Daggry inneholder et intervju med Gudbrand Andersen, som var på julebesøk i Horten. Han hadde sin amerikanske kone med, og bodde på Sørbyes Hotel en måneds tid. Han var da 37 år gammel og måtte være tilbake i USA 8. februar, "da automobilsæsongen begynder paany".
Gudbrand Andersen besøkte aldri Horten igjen.