Har funnet 47 meter lang bygning fra vikingtida

PÅ SCOOTER: Roland Filtzwiser på snøscooter på Borre i mars. Foto: Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology.

PÅ SCOOTER: Roland Filtzwiser på snøscooter på Borre i mars. Foto: Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ved hjelp av georadar har det blitt funnet det som er en 47 meter lang bygning trolig fra vikingtida på Borre

DEL

– Før antok vi at Borre hørte til de gamle maktsentrum i Skandinavia. Nå har vi belegg for det, på en helt annen måte enn for bare ti år siden.
Det sier virksomhetsleder i Kulturarv, Terje Gansum.


I mars var forskere fra det private østerrikske forskningsinstituttet Ludwig Boltzmann i Wien, Norsk institutt for kulturminneforskning og Kulturarv i Vestfold fylkeskommune på Borre med snøscooter og 8 geodataantenner. Målet var å se om arkeologiarbeidet kunne kostnadseffektiviseres, spesielt i et land som Norge, der vinteren setter en stopper for normal arkeologiarbeid.


– Vi ville teste ut om georadar fungerer på snø. Det vet vi går, for nå har vi fått resultater, sier Gansum stolt.

Oppsiktsvekkende funn

Det foreløpige funnet er intet mindre enn oppsiktsvekkende. Av de mange terabyte med innsamlet datamengde har professor Wolfgang Neubauer foreløpig avdekket det som mer enn trolig er en 47 meter lang bygning, mellom 11 og 14 meter bred, med et inneareal på omkring 650 kvadratmeter. Sannsynligvis en stor gård.


Funnet ble gjort på jordet mellom Borre prestegård og det store gravfeltet i Borreparken, og fyller ut bildet av Borre som sentralt kongssete i jernalderen og vikingtida, noe historien til nå ikke har vist.

LES OGSÅ: Borrehaugene kan komme på verdensarvlisten

Trolig bodd mange der

– Da vi gravde på 80 – og 90 –tallet fant vi ikke bosettingene og tolkingen var at Borre var en gravplass. Først nå får vi overblikket. Vår kvalifiserte mening sier at funnet stammer fra sen vikingtid, mellom 950 og 1000 etter Kristus. Her har det bodd mange mennesker, og sett fra sjøen må det ha vært spektakulært, tror Gansum.

Det tok to og en halv arbeidsdag å kjøre over 22 hektar dyrket mark, en brøkdel av hva det ville tatt med tradisjonelle metoder. 57 millioner kroner har det internasjonale spyddspissprosjektet samlet inn, og dette er aller første gang noe lignende har vært gjort på vinterstid i norsk arkeologi.

LES OGSÅ: Vikinghallen blir festivalgrunn


Riktignok ble det i 2007 ved hjelp av georadar funnet to høvdinghaller utenfor Borreparken. Funnet dannet grunnlaget for den nye vikinghallen.
 

Les mer i papiravisen fredag.

Artikkeltags