Fredag fattet barnevernet i Sandefjord et vedtak om at et barn på to år skulle tas fra sine fosterforeldre i Åsgårdstrand og plasseres permanent i et annet fosterhjem.
Det fikk Landsforeningen for barnevernsbarn og deres leder, Renate Arevoll, til å tenne på alle plugger.

– Skremmende er egentlig en mild betegnelse på det hele. Det er omsorgssvikt av verste sort. Begått av barnevernet og det offentlige, mot et lite forsvarsløst barn. Dessuten er det mot alt som er av sunn fornuft, sier Arevoll og forteller at hun forsøkte å få fylkesmannen og barneombudet Reidar Hjermann i tale mens tvangstiltaket ble foretatt i Åsgårdstrand, bare fire timer etter at vedtaket ble banket gjennom.
– Det er typisk at det offentlige slår til med storslegga slik på fredag, rett før helgen. Da er det alltid vanskelig å få tak i folk og øvrighetspersoner, sier hun og varsler at hun vil ta opp saken med alle instanser fra morgenen i dag, mandag.

– Det håpløse i denne situasjonen er at saksbehandler i barnevernet og fosterforeldrene fungerer dårlig sammen, og at det er prinsipp- og paragrafrytteri av verste merke som er resultatet. Barnevernet, som normalt skal ta hensyn til barnet og dets beste, har kjørt et løp som er et grovt overgrep mot barnet og dets beste.
– Ja, det er sterke ord, men de er berettiget. Både barnets biologiske mor og fosterforeldrene ville at barnet skulle være hvor det hadde en trygghet. I tillegg til en "mamma", en "pappa" og deres foreldre igjen som "besteforeldre" hadde barnet også et større søsken i familien sin i Åsgårdstrand. Det var definitivt ingen grunn til å bryte disse båndene, sier lederen av landsforeningen for barnevernsbarn, Renathe Arevoll på Skoppum.

Barnevernssjefen i Sandefjord, Berit Kvanvik, sier til Gjengangeren at barnevernet ønsket å heve fosterhjemskontrakten med paret i Åsgårdstrand. Selv om barnet på drøye to år har vært satt bort til flere omsorgspersoner og fosterfamilier før det ble fjernet fra Åsgårdstrand på fredag.
– Er det ikke de første årene som er grunnleggende for et barns utvikling og sosiale bånd, og det er i starten på livet som et barn har behov for stabilitet? Vil det ikke da være galt å bryte opp bånd som har bygd seg opp gjennom mer enn halvparten av barnets liv, Kvanvik? Det er jo så lenge dere i barnevernet har hatt barnet plassert i et godkjent fosterhjem i Åsgårdstrand.

– Vi diskuterer ikke våre saker og personer med offentligheten. Det jeg kan si i denne saken, er at det var fosterforeldrene selv som ønsket å gjøre dette til en hastesak. Vi pleier å bruke tid på omplasseringer gjennom en dialog med fosterforeldrene, og ønsket det også i denne saken, sier Kvanvik.
– Det er riktig at vi ba barnevernet om å komme, men hva kunne vi gjøre med den umulige situasjonen de hadde satt oss i. De ga oss tre alternativer på fredag – den dagen, dagen etter, eller til uken - og hadde allerede et nytt fosterhjem klart til barnet vårt. Vi måtte ta et valg om vi skulle slite oss gjennom helgen, gråte og ikke klare å se det yngste familiemedlemmet i øynene fordi barnet skulle bort fra oss i løpet av noen dager. Eller om vi skulle gjøre det beste for barnet, oss selv og alle rundt oss, og gi fra oss barnet umiddelbart.

– Vi valgte det korteste alternativet fordi det var klart at barnevernet ikke ga oss noe reelt valg. Alt var allerede detaljplanlagt og bestemt. At det skulle være noen dialog om omplasseringen som barnevernslederen i Sandefjord sier til dere, er nytt og helt ukjent for oss, sier fosterforeldrene til Gjengangeren.
De er klare på at de ikke ønsker en offentlig debatt og skittentøyvask om denne saken i media, og vil derfor ikke kommentere den nærmere.

– Barnets ve og vel er vårt fokus i denne saken. At hun som i halvannet år har vært en del av vår familie får en god framtid, sier de, og har ikke helt gitt opp håpet om en familiegjenforening.
– For familiens del, ikke minst det lille barnet, håper jeg på en løsning hvor barnevernet i Sandefjord tar til fornuften og omgjør sitt vedtak. De bør tenke på barnets ve og vel. Ikke på etatens egen prestisje, sier Renathe Arevoll i Landsforeningen for barnevernsbarn.