– Oppvekstsjefen burde jo egentlig skamme seg! I rådmannens forslag til oppvekstbudsjett 2012 er det barnehagene som må ta støyten, med millionkutt. De aller yngste i vår kommune skal saldere budsjettet. Og så sier oppvekstsjef Magnus Andersen til Gjengangeren at han synes dette er fornuftig? Det virker som Andersen er altfor mye av en skolens mann.

Renathe Arevoll sier dette som forelder og medlem i Samarbeidsutvalget (SU) ved Blåbærlyngen barnehage på Skoppum.
Sammen med SU-leder Sissel Dyblie er hun oppgitt. De to husker godt Andersens uttalelse i lokalavisa 2. november angående rådmannens forslag til barnehagebudsjett 2012.


Oppvekstsjefen i Horten kommune mente da at innsparingene man hadde funnet på til sammen 7,5 millioner kroner var fornuftige. 1,8 av disse millionene handler om redusert driftsbudsjett for alle 68 avdelinger i barnehagene.
– Med tanke på kommunens økonomi, er jeg rimelig fornøyd for vår del, sa Magnus Andersen.

Arevoll og Dyblie vil ha debatt om barnehagesituasjonen før politikerne vedtar kommunebudsjettet i møte 12. desember.
Foreldrene synes barnehagebudsjettet har druknet i all oppmerksomhet rundt skole og eldreomsorg.
– Det har liksom blitt fastslått at oppvekstsektoren er skånet, fordi skolene ikke kuttes. Når driftsutgiftene for barnehagene foreslås kuttet så drastisk som dette, er sektoren aldeles ikke skånet, påpeker Dyblie.


Foreldrene merker godt at barnehagene allerede har svært trange rammer, forteller de:
– Vi ser at turer og andre aktiviteter blir avlyst, at uteaktiviteter arrangeres inne. Årsaken er mangel på bemanning. Frem til i fjor hadde Horten en bemanningsnorm. Nå er den fjernet og bemanning er overlatt skjønn i stedet. Det er slett ikke bra. Vi ser hvordan de ansatte gjør sitt absolutt ytterste, men med begrensede midler er situasjonen vanskelig. Da virker det ikke logisk å skulle kutte enda mer, fastslår Sissel Dyblie. Hun er alvorlig bekymret for at barnehagenes pedagogiske tilbud får lide.

De to foreldrene har dessuten hørt historier om mammaer og pappaer som tegner et kryss i bleia på barnet før levering i barnehagen. Krysset er der ved henting etter åtte timer fordi barnet har på samme bleie.
– Og vi ser at ungene blir usikre i møte med barnehagehverdagen. Her er ikke faste vikarer, så ungene våre vet aldri hvem som møter dem i døra om morgenen. Slik skal det vel ikke være? Renathe Arevoll stiller spørsmålet.


Hun og Dyblie setter sin lit til at politikerne vil reversere rådmannens foreslåtte budsjettkutt.
– Men vi har ikke sett noe initiativ til satsing fra dem ennå, synes jeg, sier Sissel Dyblie. Renathe Arevoll er på sin side svært skuffet over det borgerlige flertallet med Høyre i spissen:

– Hvor blir det av satsingen på barnehagene? Er Høyre enig med oppvekstsjefen om at rådmannens budsjettforslag er fornuftig for barnehagenes del? Nå har politikerne en jobb å gjøre. Og de må kunne svare godt for seg!
De to fra Blåbærlyngen SU understreker at de forstår kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Men de stiller spørsmål ved om kutt i barnehagene er svaret.


– Det er urettferdig å straffe barnehager som har maktet å holde et stramt budsjett, ved å forlange at de kutter enda mer. Og det må bli slutt på å sammenlikne barnehage og skole. Disse områdene er ikke like og de har ikke samme behov, mener Dyblie.
I likhet med Arevoll ser hun kun èn løsning:
– Pengene må inn i budsjettet igjen. Det må politikerne sørge for.