I år er det bare tre nye seksåringer som begynner sin skolegang på Falkensten Montessoriskole. Rektor Renate Dahl Lagmannsgård henger ikke med nebbet av den grunn.


– For i fjor hadde vi til sammen elleve elever, men nå har vi økt til 25, forteller hun gledesstrålende. – Vi hadde som mål å få budsjettet i balanse i løpet av de tre første årene, men nå ser det ut til at vi kommer til å greie det allerede i løpet av dette skoleåret.

Det er tre førsteklassinger, åtte eller ni elever på andre trinn, fire på tredje og jevnt fordelt videre opp til sjuende klasse.
– Det er jo ikke mange på hvert trinn?


– Nei, men det gjør ikke noe. I montessoriskoler har man aldersblandede grupper, forklarer Lagmannsgård.

Det ser hun på som en stor fordel.
– De yngste lærer av de eldre, og de eldre vokser med oppgaven, forteller Lagmannsgård.
Elevene har stor medinnflytelse på sin egen undervisning.


– Men hvordan motiverer man elever som ikke liker matte til å sette seg ned og lære det, hvis de ikke er glad i faget?


– Det finnes mange måter å få det til på. Lærerens oppgave er å inspirere og motivere, og da er det viktig å bli godt kjent med hver enkelt elev. Har man for eksempel en elev som er veldig opptatt av Star Wars, kan denne interessen brukes til å sette opp matematikkoppgaver, eller lage oppgaver i andre fag, forklarer Lagmannsgård.


Montessoriskolen har to lærere i til sammen 170 prosent stilling til å undervise barna.
– I tillegg har vi assistenter, legger Lagmannsgård til.


– Har dere plass til flere elever, nå som dere er blitt så mange?
– Å, ja da. Lokalene er dimensjonert for flere enn vi har i år. Vi kan ha 40 elever her til sammen. I så fall må vi naturligvis også øke antallet lærere, forsikrer rektor ved Falkensten Montessoriskole.