Drømmen om Åsgårdstrand

Menighetshuset i Åsgårdstrand var fullt av folk søndag. Mange haddee meninger om framtida.
Alle foto: Guri Larsen

Menighetshuset i Åsgårdstrand var fullt av folk søndag. Mange haddee meninger om framtida. Alle foto: Guri Larsen

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Det var helt fullt i menighetshuset da politikerne og lokalbefolkningen skulle diskutere Åsgårdstrands framtid. Ikke alle sår etter kommunesammenslutningen er helet.

DEL

“Hva vil vi med Åsgårdstrand?” Spørsmålet var bakgrunnen for det åpne møtet som velforening og fortidsminneforening hadde invitert til. Søndag klokka 18 var det lokale menighetshuset fullt av folk. Og mange hadde mye på hjertet. Det ble et møte preget av betydelig engasjement - og mer enn litt oppvask. For lokalbefolkningen vil ha politikere som tenker helhet, og som tar langt mer hensyn til Åsgårdstrands behov enn i dag. Men først var det film.

Dokumentarfilmen “Sørlandsrefseren” tar for seg en planlagt storutbygging av leiligheter midt i sørlandsidyllen Risør.
Filmen er et interessant innblikk i hvordan utbyggere og lokalpolitisk flertall slår seg sammen for å realisere planene. Men så kommer refseren, Erling Okkenhaug, til Risør for å kjempe for lokalsamfunnet og mot utbyggingen. Slett ikke alle risøringer er glad for slikt. Ikke desto mindre vinner Okkenhaug fram - til slutt.
Sørlandsrefser Okkenhaug og filmmaker Pål Winsents var begge til stede i Åsgårdstrand søndag.
Og mens bildene fra maktkampen i Risør rullet over lerretet, ble det knist i krokene over hjelpeløse lokalpolitikere og grådige utbyggere. Applausen runget ved filmens slutt. Politikerne inntok sine plasser i panelet, og møtets del to kunne starte.

Ordfører Børre Jacobsen (H), varaordfører Freddy Martinsen (Frp), lokal Ap-politiker Jacob Børresen og fylkespolitiker Arve Høiberg(Ap) var invitert, og stilte.
Initiativtaker Nanne Roseng fra Åsgårdstrand Velforening og fortidsminneforeningens Ragnar Kristensen var også paneldeltakere, og Dag Nordbotten Kristoffersen ordstyrte for anledningen.
I sine innledninger sa politikerne at de satte pris på å få se filmen fra Risør. Og alle la til at heldigvis er det ikke slik i vår kommune.
– Problemer av denne sorten vil vi nok støte mer på i Horten by enn i Åsgårdstrand. Og la oss nå ikke bli hysterisk redde for å gjøre grep slik at folk også vil bo her i framtida, sa Freddy Martinsen.

Deretter ga Nordbotten Kristoffersen ordet til de frammøtte. De reiste seg, en etter en, og framførte både sin kjærlighet til Åsgårdstrand, og sin bekymring for byens framtid.
Hva med planlagt boligbygging ved Paletten? Er politikerne klar over at gjeldende planverk for Åsgårdstrand absolutt trenger fornyelse? Og hvordan skal det gå når Tønsberg kommune får flere bosatte og trafikken gjennom Åsgårdstrand øker? Tenker politikerne helhetlig om Åsgårdstrand? Tenker politikerne i Horten på Åsgårdstrands behov i det hele tatt? Byen ønsker seg en egen plan, med tanke på bevaring og utvikling i helhetlig perspektiv for framtida.
– Jeg ringer kommunen igjen og igjen om planverk, og jeg ender alltid opp hos Tore Rolf Lund...
Sa Arne Herman Sæterlid og slo ut med armene.

Politikerne svarte på folkets utfordring:
– Bruk oss! Kom til oss og snakk med oss, sa ordføreren. Han minnet om innbyggerinitiativ og mente det slett ikke er umulig å få kontakt med politikerne.
Ap og Frp nikket og gjentok Jacobsens argumenter. Alle oppfordret til engasjement fra grasrota og opp, og aktiv deltakelse i alle høringsrunder om nye prosjekter og planer.
Dermed kom man inn på Drømmen om Horten. Men så viser det seg at denne drømmen kanskje ikke er like levende for alle kommunens innbyggere:
– Å be oss Drømme om Horten, det er som å slå sammen Horten med Tønsberg og deretter be hortensfolk om å uttale seg om Drømmen om Tønsberg. Vi ønsker ikke å havne i bakevja.
Nanne Roseng fra Åsgårdstrand Velforening høstet applaus for utttalelsen. Hun ba politikerne være oppmerksom på at det fremdeles er sår som ikke har grodd etter kommunesammenslåing og navnestrid.

Det ble et langt møte, og klokka var nærmere 21.30 da ordstyrer ba politikerne om en siste oppsummering.
Og så fikk sørlandsrefser Erling Okkenhaug siste ord. Han ga ros til alle frammøtte og mente at hvis Risør hadde hatt samme type møte, så ville kampen som er skildret i Winsents dokumentarfilm aldri funnet sted.
Et svært godt møte, sa Okkenhaug, og fikk applaus.
Så får tida vise om politikerne tar med seg innspillene i sitt videre arbeid med kommuneplan.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken