- Vi har søkt dispensasjon for tre personer. En er på sentralkjøkkenet og jobber et par dager i uka i forhold til steam. Hele kjøkkenet stopper opp uten den. Og så har vi bedt om at personen som regulerer luft oh varme på sykehjemmene blir fritatt. Den siste personen har jeg ikke oversikt over akkurat her, forteller informasjonsansvarlig Henning Grimstad i Horten kommune.

Horten havnevesen: 5 personer (Servicearbeidere, førstesekretær og leder)

Borre sykehjem: 2 personer (Saksbehandler og sekretær)

Borre ungdomsskole 1. person (Sekretær)

Braarudåsen senter: 1 person (saksbehandler)

Byggmiljø: 16 personer (renholdere, servicearbeidere, fagarbeidere, vaktmester og arbeidsleder)

Drift og anlegg: 22 personer (Servicearbeidere, fagarbeidere, teknikere, leder og arbeidsleder)

Flyktningskontoret: 1 person (Saksbehandler)

Granly skole SFO: 1 person (Arbeidsleder)

Hjemmetjenesten: 1 person (Fagleder)

Holtan ungdomsskole: 1 person (Saksbehandler)

Skatteenheten: 4 personer (Konsulenter og rådgiver)

Helsestasjon: 1 person (sekretær)

IKT: 1 person (Konsulent)

Teknisk: 4 personer (Saksbehandlere, fagleder og førstesekretær)

Plan og utbygging: 1 person (Saksbehandler)

Kulturhus: 5 personer (Konsulenter og servicearbeider)

Rådhustorget: 1 person (Førstesekretær)

Administrasjonen: 2 personer (Fagleder og konsulent)

Sosialenheten: 6 personer (Saksbehandlere og konsulenter)

Økonomi og revisjon: 5 personer: (Rådgivere, saksbehandlere, konsulent og fagleder)

Indre havn sykehjem: 3 personer (Saksbehandler og sekretær)

Lillaas skole SFO: 1 person (Arbeidsleder)

Lysheim skole: 1 person (Saksbehandler)

Nordskogen skole: 3 personer (Fagarbeider, saksbehandler og renholder)

Orerønningen ungdomsskole: 1 person (Sekretær)

Rørehagen barnehage: 1 person (Assistent)

Sentrum skole: 1 person (Saksbehandler)

Svømmehallen: 1 person (Servicearbeider)

Åsgårdstrand sykehjem: 1 person (Saksbehandler)