Den nye bydelen

FYLLES: Dagens flyfoto av Borre, og spesielt skogen og jordene til høyre, skal fylles med skole- og næringsaktiviteter.

FYLLES: Dagens flyfoto av Borre, og spesielt skogen og jordene til høyre, skal fylles med skole- og næringsaktiviteter.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Innen 2040 kan området høyskolen – rv19 bli Hortens nye bydel og kraftsenter.

DEL

Som kjent heter høyskoleområdet på toppen av Gunnerødbrekka Campus Vestfold, mens Bakkenteigen er kulturhuset og festsalen inni bygningsmassen.Nå skal campus utvides. Utviklingsprosjektet “Campus Vestfold 2040” som ble presentert i går viste at det ligger an til en gedigen ny bydel syd i Horten kommune.

Den nye bydelen i triangelet Borre og Tonsåsen, Gunnerødbrekka og Fogdeskogen og med spissen i syd på dagens høyskoleområde har fått arbeidsnavnet “Campus Vestfold 2040” og ble presentert som et mulighetsscenario i går.
– Et mulighetsstudium, som arkitekt Snøhettas framtidsprosjekt for Skoppum Vest, plansjef Tore Rolf Lund?

– Forskjellen på Skoppumprosjektet og dette er at Campus Vestfold-planene er forankret i Horten kommunes eget planverk. Det er slik kommunen og politikerne har sett for seg utviklingen av hele dette området. Dette er eksemplifiseringen og virkeliggjøringen av vår kommuneplan, sier Tore Rolf Lund.

Det viser seg at det er mer enn det også. Presentasjonen i Forskningsparken på Campus Vestfold viste at det var store og tunge aktører som hadde jobbet sammen for å dyrke visjoner. De ulike tankene og ideene har gjennom en rekke gruppemøter og hjernestormer kommet fram som synlige og virkelighetsnære tegninger og planideer ned på papiret og opp på presentasjonslerretene ved hjelp av Asplan Viak.
– Vi ser for oss en trinnvis utvikling med campusklynger og boliger i utvikling fra syd mot nord og en gjennomgående campusgate som binder sammen alt, sier arkitekt Sissel Engblom i Asplan Viak.

Hun legger til at planene for den storstilte campusutviklingen for framtiden forutsetter at jernbanen kommer til området som folk flest i dag kaller Bakkenteigen.
Altså det samme som Tore Rolf Lund sier når han sier at jernbanen er basisen i den foreliggende mulighetsstudien.

– Skulle jernbaneverket velge an annen plantrase enn det østlige, Alternativ Bakkenteigen, blir også detaljplanene annerledes, sier han før han også forsikrer:
– Utbygging og utvikling blir det her i området. Det er helt sikkert. Men vi er avhengig av å vite jernbaneplanene før vi kan gå på detaljnivå, sier plansjefen i Horten kommune.

De andre aktørene i planverket signaliserer det samme. Selv om de overfor Gjengangeren ikke vil forplikte seg i verken kroner eller millioner.
– Som største grunneier for hele området er vi med på dette for å ivareta våre, prestens og kirkens interesser, sier Tor Einar Lundteigen i OPV, Opplysningsvesenets fond.

– Vår rolle i det hele er at vi skal forholde oss til Kunnskapsdepartementets bestillinger. Hvis Staten vil satse på HBV, Campus Vestfold og satsingen på skole, næringsliv og industri her er vi klare til å gjøre det som skal til. Altså som vi gjør på 25 andre universitets- og høyskoleområder over hele Norge, sier Tore Kildal i Statsbygg til Gjengangeren.
Også Horten kommune og Vestfold fylkeskommune er klare til å trå til med sitt, selv om det er mest på planverk og vedtaksnivå.

Den største private investoren i øyeblikket – og eier av Forskningsparken i Campus Vestfold–Horten Industripark er derimot mer konkrete.
– Vi har investert 350 millioner her til nå og skal være med på ferden videre. Hva det ender på er ikke avklart, men jeg kan nok si at det i øyeblikket tydet på i hvert fall 1,2–1,3 milliarder kroner, sier direktør Rolf Leistad i Horten Industripark AS til Gjengangeren.

I tillegg til HIP er det også tenkt andre private og statlige aktører på det store området man ser for seg som Campus Vestfold i 2040.
Det er tross alt tenkt å øke dagens bygningsmasse på 57.000 kvm til 296.000 kvm skole og næringsbygg. I tillegg skal det bygges rundt et tusen nye boliger og fem hundre nye studentboliger for å kunne huse de nærmere 9.000 studentene som ventes å holde til på området i 2040.
De vil for øvrig ikke være alene, for mulighetsstudiet anslår at Campus Vestfold skal ha 12.000–15.000 arbeidsplasser om drøye 25 år.

Artikkeltags