(Tønsbergs Blad)

[LANDET RUNDT / f-b.no] Flyselskapet har gitt oss beskjed om at de ønsker å avslutte saken. Som et slags plaster på såret, vil de gi eieren 20.000 kroner i erstatning, sier Fred Magne Skillebæk, talsmann for letaksjonen som fortsatt pågår.

Forkaster tilbudet

- Hvordan reagerer dere på SAS' tilbud?

– Vi synes det er horribelt og forkastelig. Man kan ikke behandle en savnet hund som bagasje. SAS har et klart ansvar, og kan ikke løpe fra det, sier Skillebæk og viser til loven om dyrevelferd.

– Der heter det i paragraf 14B: «Det er forbudt å hensette et dyr i hjelpeløs tilstand». Det er nettopp dette jeg tolker at SAS nå gjør, mens SAS tolker det annerledes.

Mange har deltatt

– Hva burde SAS gjøre etter deres mening?

– De burde fortsette å betale for leteaksjonen. Hvis hunden blir funnet, bør de også betale for kostnadene til veterinær og en mulig rehabilitering.

Den lille blandingshunden «Bamse», som eies av Heidi Haanstad fra Fredrikstad,  forsvant på Gardermoen 29. juli etter å ha landet med flyet fra Spania. Hunden så sitt snitt til å rømme fra buret da det skulle fraktes til bagasjebåndet.

– I tiden som har gått har flere hundre frivillige lett etter «Bamse» i Trandumskogen. Hunden er sett flere ganger, siste obeservasjon var natt til mandag for ti dager siden, sier Skillebæk.

– Bamse er nå betrakte som en livredd villhund. Den skyr alt og alle. Vi har satt opp viltkamera og seks feller i skogen, men foreløpig har vi ikke klart å fange den.

– Hvorfor definerer du han som en villhund?

For en tid tilbake var eieren bare fem-ti meter fra han. Likevel lot han seg ikke lokke, men forsvant inn i skogen igjen.

Fortsetter å lete

– Er dere sikker på at Bamse er i live?

– Det mener vi bestemt, men vi er innstilt på at det kan kan ta tid å finne ham. Vi kommer til å fortsette letingen, om enn i noe mer beskjeden grad enn tidligere.

Pressekontakt i SAS, Tone Sund, sier at flyselskapet stoppet sin økomiske bistand til leteaksjonen 24. august.

– Denne forsvinningen har vært en ulykkelig situasjon for eierne, noe SAS har full forståelse for og beklager på det sterkeste, sier hun.

Strukket seg langt

Sund understreker at SAS har brukt betydelige praktiske og økonomiske ressurser på å finne hunden.

– Vi har blant annet kjøpt diverse utstyr, feller, viltkamera og sørget for å ha sporhunder i søket og stilt hotellrom til disposisjon for familien og deres nærmeste i over tre uker.

– Og nå tilbyr dere en erstatning på 20.000 kroner?

– Ja, men i denne saken har vi har valgt å gå langt utover våre juriske forpliktelser på grunn av sakens natur.

Totalt har SAS bidratt med et sekssifret beløp.

– Har dere tatt lærdom av det som har skjedd?

– Vi kommer til å gjennomgå våre rutiner for frakt av hund i bur i kjølvannet av hendelsen. Jeg vil også  takke det store antall frivillige som har bidratt i letingen og gjort en fantastisk innsats.