Gå til sidens hovedinnhold

Kunstig is og gress vedtatt i Lystlunden

Artikkelen er over 14 år gammel

HORTEN: I perioden fram til 2011 skal Lystlunden oppgraderes som idrettsanlegg både sommer og vinter.

Forutsetningene for en oppgradering av Lystlunden ble vesentlig endret da kommunestyret besluttet å si nei til boliger i området.
Brukerne
Klubbene som holder til i Lystlunden, samt Horten videregående skole og idrettsrådet har vært med i planleggingen. Idrettssjef Sven-Erik Petersen slår fast at alle brukergruppene nå stiller seg bak den utviklingsplanen som denne uken ble vedtatt i kommunestyret.
Kunstgress
For fotballens del innebærer planen først og fremst etablering av nye kunstgressbaner. Dette vil mangedoble kapasiteten i forhold til baner med naturgress. Hensikten er å gjøre Lystlunden om til et flerbruksanlegg, og i denne planen ligger en kunstisbane sentralt. Lystlunden skal også bli et moderne nærmiljøanlegg med muligheter for lek og ikke organiserte aktiviteter.
Hovedbanen
Sven-Erik Petersen slår fast at nye Lystlunden vil innebære store utgifter for kommunen. Ikke bare til anlegg, men også til drift.
Administrasjonen ser planen i et langsiktig perspektiv, og at ingen må ha forventninger om at alle tiltakene skal realiseres i løpet av de neste to årene. Det har brukerrepresentantene fortsatt, men samtidig er fotballklubbene utålmodige i forhold til en prekær banesituasjon. Idrettssjefen håper derfor at et nytt dekke med kunstgress på stadion samt en rehabilitering av den eksisterende kunstgressbanen, er tiltak som bør prioriteres i løpet av kort tid. Dette vil øke kommunens driftsutgifter med 250.000 kroner per år.
FAKTA Lystlunden
Følgende tiltak i prioritert rekkefølge ligger inne i den vedtatte "pakken":
1) Kunstgress på hovedbanen. Kostnad 8 millioner.
2) Rehabilitering av eksisterende kunstgressbane. Kostnad 4 millioner.
3) Ny tribune på hovedbanen. Ikke kalkulert
4) Rehabilitering av Kanalbanen. Kostnad 1,5 million kroner.
5) Grusbane og parkeringsplass. Kostnad 1 million kroner.
6) Kombinert kunstis- og kunstgressbane. Kostnad 35 millioner.
7) Fotballhall. Kostnad 4 millioner.
8) Styrketreningsrom. Kostnad 1 million.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.