12. juni 2007 var KNM Narvik ute på sin siste seilas. Fregatten gikk inn i Horten Havn for egen maskin og med fullt mannskap, fagget ble strøket, skipet høytidelig overlevert og skipets framtid som museumsskip ble påbegynt. Den langvarige diskusjonen om hvor skipet skal plasseres ser nå ut til å nærme seg en løsning, ved at fartøyet blir akterfortøyd utenfor Magasin B og at det bygges et fenderverk rundt fregatten.
- Denne prosessen har tatt tid, ikke minst på grunn av grunneieren. Stiftelsen KNM Narvik har hatt uvurderlig hjelp i utnevnelsen av kommmandant for Karljohansvern: Truls Sandaker har fungert som et bindeledd i kommunikasjonen mellom de forskjellige aktørene og nå ser det ut til at vi kommer i havn, informerte lederen for stiftelsen KNM Narvik en lydhør forsamling.
Mandag 16. juni går KNM Narvik i dokk for å bli konservert som museumsskip. Alle oljer og væsker tømmes, tankene skal renses og fartøyet delvis bygges om for ikke å stikke så dypt. Sonarrommet skal fjernes og fartøyet skal etter hvert utstyres som et levende museum, med figurer i uniformer og alt som skal til for at publikum skal få et reelt inntrykk av hvordan det var å tjenestegjøre om bord. I løpet av en periode på 2-3 år håper vi at KNM Narvik skal kunne åpnes for publikum, uttrykte en optimistisk flaggkommandør.