I høst sto noen turgåere farlig nær da et tre gikk i bakken i skogen ved Sjømilitære Samfund. En eldre kvinne ble skadet da hun forsøkte å løpe unna.

LES OGSÅ: Stort tre falt over stien i Hortensskogen: Anette og Kristina løp for livet

Nå har Forsvarsbygg registrert tilstanden på trær på Karljohansvern. Flere av disse kan skade folk eller bygninger, om de faller ned.

Karljohansvern Orlogsstasjon er fredet etter kulturminneloven. Av den grunn har Forsvarsbygg søkt fylkeskommunen om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Syke trær

Dette begrunnet de ønsket om felling med:

  • En bjørk vest for batteriet på Møringa anbefales felt på grunn av kreftkjuke i begge stammer.
  • En bjørk i parken vest for Gamlehorten Gjestegård. Anbefales felt på grunn av tegn på rotråte, samt tegn på at treet dør i toppen. Risikoen for at treet skal falle er høy.
  • En bjørk ved Det hvite hus anbefales felt på grunn av kreftkjuke.
  • En lønn i alleen sørøst for kirken anbefales felt da treet er i sin siste fase, og dødt innen 0–5 år
  • En lønn i parken vest for Gamlehorten Gjestegård anbefales felt på grunn av tegn på at treet dør i toppen.
  • En bøk ved verftsmuren på sykehustomta ble registrert med kullskorpe ved basis i 2016.

«Vi ble anbefalt å strekkteste treet for å kartlegge tilstand, men vurderte at vi heller vil felle det, med tanke på utførelse i 2018. Etter en ny vurdering ser vi at soppsykdommen har blitt mer omfattende og går nå rundt hele stammen ved basis. Fagkyndig arborist har anbefalt oss å ta treet så snart som mulig», skrev festningsforvalter Therese Svartsund i fellessøknaden.

Planter tre nye, store trær

Fylkeskommunen har myndighet til å gjøre unntak fra vedtak om fredningsbestemmelsene.

Etter en samlet vurdering mente Vestfold fylkeskommune at felling av disse seks trærne kunne vurderes som et særlig tilfelle, da felling av trærne er vesentlig for å forhindre personskader og materielle skader.

LES OGSÅ: Da Zahid Ali ryddet i hagen, fikk han seg ikke til å ta den fire meter høye trestammen. Nå blir den forvandlet.

Forsvarsbygg fikk derfor felle trærne, betinget av at tre av trærne erstattes av nye trær av samme type, og så store som mulig. Det ble gitt tillatelse til å felle bøka, forutsatt at det ble avklart etter naturmangfoldsloven.