Ja til is i Lystlunden

LANG KVELD: Hovedutvalget for kultur, oppvekst og familie gikk med knappest mulig margin inn for at kommunen skal delta i prosjektet om en varmesentral i Lystlunden. Det likte høyresiden med Harald Nilsen, Anne-Mette Eriksen, Børre Jacobsen og Nils Petter Bryde dårlig. FOTO: JAN BROMS

LANG KVELD: Hovedutvalget for kultur, oppvekst og familie gikk med knappest mulig margin inn for at kommunen skal delta i prosjektet om en varmesentral i Lystlunden. Det likte høyresiden med Harald Nilsen, Anne-Mette Eriksen, Børre Jacobsen og Nils Petter Bryde dårlig. FOTO: JAN BROMS

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

HORTEN: Første stikk til KIGE-utvalget og skøytebane i sentrum. Ja til 1,5 million til varmesentral for sjøvann.

DEL

Diskusjonen var lang og motsetningene store da politikerne i går kveld behandlet saken om kommunal deltakelse i varmesentralen i Moloveien. Foruten anleggene i Lystlunden, skal varmesentralen levere energi til flere store bygg i Horten sentrum.
– Nå går toget, og idrettsrådet sier dette er en viktig sak. Vi vil jobbe med fylkeskommunen og andre aktører i forhold til et spleiselag i Lystlunden. Anlegget er viktig for barn og unge, og dette er forebyggende helsearbeid. Vi har ikke så mye uteaktivitet for de yngste om vinteren, sa lederen i hovedutvalget for kultur, oppvekst og familie, Are Karlsen fra Arbeiderpartiet.
– Vi må gripe sjansen mens den er her. Sier vi nei, bygger Skagerak Varme AS en sentral uten kapasitet til å drifte Lystlunden. Vi må sørge for å være en attraktiv kommune for næringslivet og studenter, sa Karlsen.
Avstemningen i saken viste fire mot fire. Leder Karlsens dobbeltstemme avgjorde.
Skøyteentusiastene må vente fram til 21. september med å juble. Da kommer saken opp til endelig votering i kommunestyret.
Der kommer Høyre og Frp til å fortsette sitt råkjør i forhold til å få utsatt saken.
– Den er altfor dårlig belyst, sa Børre Jacobsen i Høyre.
– Her havner vi en ny kinosak, la han til.
– Helt feil prioritering. Vi må få saken skikkelig utredet med alle tall på bordet, sa Nils Petter Bryde fra Frp som sammen med Høyre ville utsette saken. Det skjedde altså ikke.
De to partiene viste til Drammen og driftsutgiftene til et anlegg med kunstisbane og oppvarmete kunstgressbaner. Et sted mellom tre og fire millioner kroner i driftsutgifter per år ble anslått.
Børre Jacobsen kom med sterk kritikk av ordfører Nils-Henning Hontvedt fordi han ikke har klart å få det private næringslivet på banen i denne saken:
– Vi har hatt mange næringsfrokoster hvor dette anlegget kunne ha vært et tema. Slett arbeid at vi ikke har fått en eneste privat på banen, tordnet Børre Jacobsen.
Det siste ble tilbakevist av leder Are Karlsen fra Ap.

Varmesentral
Skagerak Varme AS vil bygge varmesentral i Moloveien.
Vil legge til rette for levering av energi til kunstisbane.
Den skal ligge i Lystlunden.
Varmen fra fryseanlegget skal varme opp to kunstgressbaner.
Skagerak Varme AS har gitt kommunen frist til 23. september.
Kommunen må inn med et anleggsbidrag på 1,5 million kroner.
Idrettsrådet støtter et kommunalt bidrag.
Et isanlegg vil koste kommunen minst 16 millioner.
Totalprisen er på 24 millioner, minus 8 millioner i spillemidler.
Energien kommer fra sjøvann.
Derfor må sentralen ligge nær sjøen.
Rådmannen er negativ til anleggsbidraget.

Artikkeltags