(Tønsbergs Blad)

2017 var det første året de som ønsker å bli norske statsborgere måtte bestå en statsborgerprøve.  For å bli norsk statsborger må utlendinger oppfylle ulike krav. Fra 1. januar 2017 endret Stortinget statsborgerloven.

– Det ble krav om å ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk for å søke statsborgerskap, skriver Espen Brynsund, kommunikasjonssjef for Kompetanse Norge, i en pressemelding.

24 prosent av dem som tok prøven i Tønsberg, besto den ikke.

Brynsund sier at alle kommunene i Vestfold ligger likevel godt over landsgjennomsnittet.

– Siden vi ikke har noen tidligere år å sammenligne med, så var det vanskelig ha noen forventning om strykprosenten. At alle byer i Vestfold er markert bedre enn landsgjennomsnittet må kunne tolkes som at det gjøres mye godt integreringsarbeid i fylket, sier han.

LES OGSÅ: Er du på nett hele tiden? Dette gjør det digitale hverdagsdopet med hjernen din