– Ja, svaret er negativt, sier lederen i Stiftelsen Falkensten skole BA, Torbjørn Krämer
Endelig
– Og avslaget vi fikk fra kunnskapsdepartementet er endelig i forhold til den midlertidige friskoleloven, sier Torbjørn Krämer.
– Skuffet?
– Ja, selvfølgelig. Men ikke så skuffet som for ett år siden. Da fikk vi nei fra direktoratet. Det avslaget anket vi inn for departementet. Svaret betyr selvfølgelig at det ikke blir noen skole på Falkensten fra høsten av.
Skulle klart det
Dersom departementet hadde kommet med et positivt svar, så mener Torbjørn Krämer at det skulle være mulig å starte med skole allerede i august:
– Men det trenger vi ikke å tenke mer på. Sørgelig, for behovet for en skole i denne delen av Horten er stort. Mange sliter med trange lokaler. Spesielt gjelder det elevene på Lillås.
Press
Krämer varsler allerede samme dagen som avslaget kom en ny skolekamp på Falkensten. Denne gang i regi av vellaget:
- Vi ble lovet at Falkensten skole ikke skulle bli nedlagt før en ny skole var bygget. Nå skal vi gjennom velforeningen sette press på kommunen. Skavli er et stort utbyggingsområde. I løpet av få år vil det bo enda flere barn i dette området av Horten, og vi trenger en skole. Vellaget har bestemt at vi skal innkalle politikere fra alle partier til et folkemøte på Falkensten 16. august. Så det siste ordet om en skole er langt fra sagt, understreker Torbjørn Krämer.
Konkurranse
Nå krever Kirkebakken vel ny skole på Borre, og Krämer ser konkurransen:
– Det gjelder for oss å påvirke politikerne til å velge rett sted først. Jeg unner alle på Borre en ny skole, men vi står først i køen.
Hva som nå skjer med skolebygningen på Falkensten som stiftelsen eier, er Krämer mer usikker på.
Barnehage
– Ja, jeg har registrert politiske innspill om en barnehage i lokalene. Den nyeste fløyen er så å si klar for oppstart av en barnehage. Kravene til skole og barnehage er ganske like, så små grep skal til for å få en fin barnehage. Jeg har også registrert protestene mot løsningen på Nykirke. Rundt skolen vår er det dessuten utrolig flotte utearealer, sier en litt skuffet Torbjørn Krämer.