Mange studenter er ensomme – årets studentmesse skal få de ut av hyblene

Håpet er å styrke det sosiale livet og samtidig redusere antallet ensomme studenter.