Departementet konkluderer i et brev til Statens vegvesen med at det er uaktuelt å utrede fast forbindelse mellom de to byene på hver sin side av Oslofjorden, ifølge Aftenposten.

«SD legger til grunn at det ikke er aktuelt med en (...) utredning for en mulig fast forbindelse mellom Moss og Horten nå. Vegdirektoratet vil kunne ta saken opp på nytt senere dersom det kommer ny informasjon som tilsier behov for en (...) utredning», skriver avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus i et brev til Vegvesenet 16. oktober.

En fast forbindelse ville ifølge Vegvesenet kunne tidoble trafikken mellom Moss og Horten, og lede mye av dagens tungtransport utenom Oslo. I dag gjøres krysningen med ferge og tar rundt 50 minutter. En motorveibro ville redusere reisetiden til to-tre minutter og være åpen døgnet rundt, i motsetning til fergeforbindelsen.

Allerede i fjor sommer sa regjeringen og støttepartiene nei til de alternativene til fast forbindelse som forelå da. Nå settes det et foreløpig punkt for prosessen.