Siden Arvid Tunholt installerte vannmåler har familien nesten halvert vannforbruket

Gjengangeren kontaktet en leser som engasjerte seg som følge av vår artikkel om vannmålere. Vi slo av en nærmere prat med den miljø- og kostnadsbevisste Hortenseren.