Betaling for gamle synder

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerPå Indre havn i Horten ligger forrige generasjons miljøsynder. Her, hvor hagebyens  «blomstrende bakkehell» ender i ei slette rundt et vannspeil, er avfall fra flere tiår gjemt under jordsmonnet og vannskorpa. Det er vår jobb å sørge for å rydde opp og begrense skadene. Og ta regninga.

Når grunnen nå er beredt for første boligblokk på den nye bydelen Indre havneby, er det ifølge den offisielle rapporten blant annet sortert og fjernet 55 kubikkmeter bildekk, ti tonn skrapjern og 215 kubikkmeter treverk i tillegg til 450 kubikkmeter stein, stubber og røtter.

Det setter skalaen for hva som kreves av ressurser for den videre byggingen rundt Indre havn. Tross grundig forarbeid, viser det seg at mengden forurenset masse var større enn først beregnet. Over 17.000 tonn ble kjørt til mottak for spesialavfall.

Den positive siden ved dette er at fremtidens beboere på Indre havn kjøper en trygghet om at all forurensing er fjernet. Leilighetsbygningene fundamenteres på gammel sjøbunn, dokumentert fri for forurensning.

Miljøsikkerheten koster. Utbyggeren, som betalte 12,5 millioner kroner til Horten kommune for tomta, krever nå erstatning på 16,5 millioner kroner for sine ekstra kostnader for å fjerne forurensningen. Som erstatningssaker flest, vil også denne kreve tid og jurister før den finner sin løsning. Sluttregninga havner uansett hos folk flest, enten i kommunens regnskap eller utbyggers priskalkyler.

Noen vil allerede være i gang med å trekke lærdom av dette. Vi tør foreslå enda grundigere forarbeid så kartet stemmer med terrenget før bygge- og rensejobben starter. Den tidligere søppelfyllinga ved Indre havn utgjør riktig nok en begrenset del av området; miljøbekymringen gjelder ikke for størsteparten av den fremtidige bydelen.

Sjøbunnen på Indre havn er en langt større miljøutfordring enn landjorda rundt. Forurensningen etter generasjoner med utslipp fra industrien på Karljohansvern skal ryddes og sikres for et tresifret millionbeløp, prosjektet har vært på gang lenge. Det betyr ingenting for boligprosjektene, men vil være en tilleggskvalitet for hele området: Vissheten om at du kan gå rett fra dørstokk til dukkert i rene omgivelser.

Nå kjenner ingen under 30 år en hverdag uten kildesortering. Bærekraft og miljøregnskap er innvevd i alle deler av samfunnslivet. Slik må det også være for framtidas områder for å bo og leve i Horten. Vi må på forhånd ha god nok kunnskap om hvilke miljøproblemer som må håndteres, og hvem som skal betale.

Vi må forutsette at myndigheter og virksomheter sørger for at miljøgift-overraskelsen på Indre havn, er den siste.

Artikkeltags