Solgte mat for 88 millioner – butikksjefen tror «gammeldags» butikkdrift er tingen

Denne butikksjefen har ingen bråhast med å installere selvbetjeningskasser.