«Jeg tror jeg vet når neste drap skal skje,» kom det fra Miriam da ingen andre sa noe

Del 2 av Gjengangerens Påskekrim «Paaske-drapene»
Av
Publisert