«Jeg har funnet noe,» sa betjent Freberg og dro en stol med seg bort til Holtans skrivebord

Del 3 av Gjengangerens Påskekrim «Paaske-drapene»
Av
Publisert