Marinegården i skifteretten: Startet nytt selskap samme dag

Det har kommet inn krav for 647.303 kroner i konkursboet til Marinegården. Ifølge bobestyrer er det ikke grunnlag for å innføre konkurskarantene.