Følg kommunestyret her

Her kan du følge kommunestyret direkte.

DEL

Saksliste KOMMUNESTYRET 12.02.2019

001/19 Referatsaker Oppdatert liste

002/19 Kommunal veteranplan for Horten kommune Vedlegg

003/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 Vedlegg

004/19 Tildeling av startlån for 2019

005/19 Borre idrettsforening flerbrukshall - forespørsel om støtte fra Horten kommune Vedlegg

006/19 Brannrisiko i kommunale boliger Vedlegg

007/19 Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften i Horten kommune Vedlegg

008/19 Prestegata 1-3, 128/231 og 128/351 - salg av eiendom - premisser for salg

009/19 Rehabilitering av kunstgressbaner 2019

010/19 Retningslinjer for varsling Vedlegg

011/19 Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon – sammenslåing Vedlegg

012/19 Reguleringsplan Parkveien 36, 39 og 41 - planID 399 – klagebehandling Vedlegg

013/19 Kopstad godsterminal - adkomstvei - planinitiativ – saksfremstilling Vedlegg

014/19 Politiske verv - fritak/suppleringsvalg 2019 Vedlegg

015/19 Innlemmelse av stiftelsenThor Heyerdahl institutt i Vestfold museene IKS Vedlegg

016/19 Kommunal boligbygging - orientering om pågående prosjekt og potensielle tomter for boligbygging

017/19 Horten kommunale boligstiftelse - utvidelse av garantiansvar

018/19 Utlysning konkurranse HS4 (Gjestehavn nord) Vedlegg

Artikkeltags