Inviterer Hessen og hele Horten til folkemøte om klima

Har du meninger om hvordan vi i Horten kan forurense mindre? Da er Horten kino stedet å være onsdag kveld.