Nå nærmer det seg ny gangbru over kanalen

Den nye brua skal bli 29 meter lang.