Fjerner fredning på «Brakkestokk»-boligene: – Ekstraordinært

Riksantikvaren mener det ikke er hensiktsmessig å frede private leiligheter.