Elevene som begynte i 1. klasse ved Fagerheim skole på Nykirke i 1961 har vært samlet til klassefest. 20 av 29 var tilstede.

På bildet (foran f.v.) Roar Malmquist, Kate-Astrid Aardal (Hallerud), Marit Lundstad, Torill Strange.

2. rekke f.v. Eva Kopstad, Iren Bugge Karlsen (Bugge Hansen), Anne Guri Marøy, Bjørg Amundsen Holmen (Amundsen), Liv Jalland, Helga Staff (Rønningen).

3. rekke f.v. Bodil Jørgensen (Hoel), Anne Lindseth Nes (Lindseth), Åshild Feed (Moskvil), Ingvill Røland (Rønning), Marit Rønningen (Ellefsen).

Bak f.v. Viggo Skovly, Viktor Tymczuk, Inger Pettersvold, Hans Erik Vermelid, Arvid Aa.