Vil bygge plusshus på Tverrmyra

Som et ledd i Det grønne skiftet vil kommunen bygge et fullstendig miljøvennlig hus til økonomisk vanskeligstilte. Det første kan komme på Skoppum.