Regelendring for sameier: – Handicappede kan kreve å få din parkeringsplass

Om det ligger noen udetonerte bomber i de mange lovendringer som nå innføres for sameier, gjenstår å se. – Men folk må vite hva de kjøper, sier meglerne.