På denne tomta vil Mesterhus bygge tre nye eneboliger

Mesterhus Tønsberg har søkt om rammetillatelse i Rustadgata.