Da Thorfinn oppdaget den mystiske metallgjenstanden på stranda, måtte han undersøke det nærmere

Thorfinn Karlsen gransket flyfotoer da han kom over det han mener kan være omrisset av et flyvrak utenfor Eydestranda ved Borrehaugene.