Hvor skal vi bygge og bo i framtida?

RUNDT SKOLEN: I kommuneplanens arealdel er skogsområdene rundt universitetet under sterkt press, hvor 346 dekar skog foreslås lagt ut til  boligformål. Borre Hageby, grensende ned mot rv. 19 er på 192 mål.

RUNDT SKOLEN: I kommuneplanens arealdel er skogsområdene rundt universitetet under sterkt press, hvor 346 dekar skog foreslås lagt ut til boligformål. Borre Hageby, grensende ned mot rv. 19 er på 192 mål.

Borre får det største boligpresset i framtida. 346 mål skog rundt Adalstjern foreslås omregulert til boligformål i arealplanen. Arealplanen er tema når kommunen inviterer til informasjonsmøte i rådhuset torsdag kveld.

DEL

De som vil følge med på hva som skjer i sitt nærområde bør kjenne sin besøkelsestid.

Forslaget til kommuneplanens arealdel 2019–2031 er lagt ut til offentlig høring, fram til 1. januar. Torsdag kveld har Horten kommune invitert til åpent møte om planarbeidet i Horten rådhus.

LES OGSÅ: Planlegger kjempeprosjekt med 50 boliger

I arealdelen er det lagt inn forslag til områder på nye utbyggingsområder på Skoppum, Nykirke og Borre, samt noe i Horten by.

I tillegg er det foreslått å etablere et jernbanedeponi på Skoppum. Bjerketun næringsområde skal åpnes for handel. Område Sletterød på Nykirke endres de to sydligste delområdene fra LNF til planlagt bolig og BaneNors planlagte massedeponi nord for Snapsrød utredes for om mulig bli skytebane for Horten og omegn pistolklubb. Dette er noen av planene som kan bli realisert. På rådhuset torsdag 22. november kan de som vil vite mer, bli informert.

LES OGSÅ: Gir tommelen opp for boliger i Fogdeskogen

Artikkeltags