Disse lokalene venter på nytt innhold – men eierne tar ingen avgjørelser før til høsten

Eierne av Handelsparken tar ikke stilling til hva som skal inn i de tidligere Maxbo-lokalene før de vet hva de vil med nabotomta.