– Jeg er selvsagt glad for at departamentet lover stasjon. Dette er verdt å feire. Samtidig er det ingen grunn til å ligge på latsiden. Nå må kommunene og jernbaneverket sammen jobbe for å fatte en beslutning. Jeg er spent på den videre planprosessen, sier Børre Jacobsen.

Det sier ordfører Børre Jacobsen.

Blir stasjon

Framtidens jernbane gjennom Vestfold inkluderer en stasjon i Hortens-området. Det presiserer Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Pressemeldingen som i dag gikk ut fra samferdselsdepertamentet.

– Den forrige regjeringen avklarte ikke spørsmålet om det skal være stasjon i Horten-området. Dette har skapt usikkerhet lokalt. Det vil være sløsing med både tid og ressurser å planlegge strekningen uten stasjon. En slik løsning vil uansett ikke bli gjennomført, sier Solvik Olsen.

I 2012 la Jernbaneverket fram konseptutvalgsutredningen der tre trasealternativer ble presentert gjennom Horten. For Skoppum Vest var dobbeltspor uten stasjon et av alternativene. Lokalpolitikernes misnøye mot alternativ uten stasjon har imidlertid ikke gått regjeringen hus forbi.

– Dette er en god dag for Hortens politikere. Vi har jobbet steinhardt og har blitt hørt. Nå blir det stasjon i Horten, det bør vi være veldig glade for, sier ordfører Jacobsen.

Stort potensial

I Pressemeldingen påpekes det videre at Skoppum stasjon i dag har et stort passasjergrunnlag. Med nytt dobbeltspor, som skal redusere reisetiden og legge til rette for flere togavganger, vil potensialet for enda flere passasjerer være mye større.

– Regjeringen har derfor slått fast at det skal planlegges med stasjon i Horten-området. Det videre arbeidet med kommunedelplan vil gi et godt beslutningsgrunnlag for å ta endelig stilling til trasé for strekningen, sier samferdselsministeren.

Det er likevel for tidlig å si hvor framtidens stasjon vil ligge. 

– Kommunestyret har med 21 stemmer truffet en avgjørelse på Skoppum Vest, basert på det beslutningsgrunnlaget vi hadde den gang. Nå har regjeringen i alle fall slått fast at vi kan legge vekk Skoppum vest uten stasjon. Det bør berolige alle, sier Jacobsen.