Tannlegesenteret Tanngarden og det grafiske firmaet Kreative Typer i Horten ble i går hedret med Språkrådets diplom for godt navnevett. Utdelingen fant sted i Kongsberg i går.
Prisingen av språkvett går på rundgang, og i år har Språkrådet saumfart fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud etter bedrifter som fortjener ros. De fant fem. To av dem i Horten, som nevnt. Møbelprodusent Monicas Stoppested i Kongsberg og advokatfirmaet Rett og Rimelig på Notodden fikk også diplom, sammen med Kongsberg-restauranten Skrågata, der diplomseremonien fant sted.
Enmannsbedrift
– Navnet henspiller på at "typer" også kan bety bokstavtyper, forklarer Jorunn Østlie som utgjør enkeltmannsforetaket Kreative Typer. "Typer" i flertall, fordi hun var åpen for at virksomheten kunne utvides til flere personer med tiden, men har i årene siden oppstarten i 2000 funnet ut at hun trives godt å være bare sin egen sjef.
Den grafiske designeren holder hus i Vestre Braarudgate 2, der hun steller i stand alt fra tidsskrifter til nettsider.
Tanngarden har adresse Storgata 61b og ble bygget i 1984. Fire personer har sitt virke der, med tannlege Trond Bogar i sentrum. Han åpnet sin praksis der i 2002.
Fra Seljord
– Navnet Tanngarden kom med den forrige tannlegen her, Rolf Tore Langeland. Han drev tidligere i Seljord i Telemark, i lokaler vegg i vegg med Gjestgivargarden. Det inspirerte til navnet Tanngarden. Som han altså videreførte da han flyttet hit. Et flott navn, synes tannpleier Grete Solvang Nielsen. Hun mottok navnevett-diplomet i går, sammen med tannlegeassistentene Gro Arntzen og Thorun Allum.
– Språkrådet vil oppmuntre til språklig kreativitet og bevissthet. Mange tyr uten grunn til engelsk når nye norske bedrifter skal få navn. Vi vil gi en påskjønnelse til dem som bruker norsk språk på en god måte i næringslivet, sier direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet.

audun.bardsethgjengangeren.no